Stavba hnízd gorilami nigerijskými v lokalitě Kagwene, Kamerun

8. červenec 2009

Kriticky ohrožený poddruh gorila nížinná nigerijská (známá taky pod anglickým jménem Cross River Gorilla, lat. Gorilla gorilla diehli) se vyskytuje pouze v zalesněné oblasti na hranici mezi Nigerií a Kamerunem.

Tento poddruh goril žije v 11 jednotlivých lokalitách zhruba na 12000 km2. I když je tento poddruh gorily kritický ohrožený, existuje stále i přes snahu záchranářů velký tlak ze strany lovců lovit tato zvířata. Právě kvůli tomu, že jsou tyto gorily stále ještě loveny, chovají se velice ostražitě vůči lidem a je velmi složité je pozorovat přímo. Proto se používají jiné metody pro zjištění hustoty populace, rozšíření zvířat a jejich ekologie. Jednou z takových metod je zkoumání hnízd, které gorily staví. Data z jednotlivých lokalit se dají porovnat a lze zjistit nejenom počet goril ve skupinách, ale i složení těchto skupin nebo vliv faktorů prostředí činnost u goril.

Jedna z takových studií probíhala v oblasti Kagwene Mountain v roce 2008. Výzkum prováděla J. L. Sunderland-Groves se svými kolegy a výsledky publikovala v International Journal of Primatology v letošním roce. Zkoumaná oblast nebyla vybrána náhodně. Lidé žijící v oblasti Kagwene na rozdíl od jiných lokálních populací neloví gorily pro maso a nekonzumují je, a gorilám je tu proto bezpečněji. Proto tato lokalita byla vybrána pro dlouhodobý výzkum gorily nížinné nigerijské. Dlouhodobý výzkum tady probíhá od roku 2001. Přednost se dává získaní nepřímých údajů o ekologii těchto goril, protože habituace některých ze skupin tohoto vzácného poddruhu nese větší rizika než přínos.

Jakmile bylo v lese objeveno čerstvé hnízdo, 1-2 dny staré, velice intenzivně se prohledávala celá oblast, aby se našla hnízda všech členů skupiny. Pomoci GPS se určovala poloha těchto hnízd. Takovým místům se říká hnízdní místa (nest sites), zaznamenává se jejich celkový počet, a pak se popisuje každé hnízdo zvlášť. Každé jednotlivé hnízdo je popsáno z hlediska materiálů, ze kterého je zhotoveno. To znamená, že určují se druhy rostlin, které gorily používají na stavbu hnízd. Určuje se také výška, ve které je hnízdo vybudováno - na zemi nebo na stromech. Pokud je hnízdo na zemi, měří se jeho průměr. Také se zjišťuje vzdálenost k dalšímu nejbližšímu hnízdu. Jestli je blízko přítomný gorilí trus, zaznamenává se, zda je uvnitř, venku, pod hnízdem nebo na jeho okraji. Počítají se všechna čerstvá hnízda, ale také stará, anebo zda nové hnízdo je postaveno na starém.

Na základě genetické analýzy bylo zjištěno, že v lese Kagwene žije asi 15 goril nigerijských. Pravděpodobně to je jedna větší a jedna menší skupina. Ke konci výzkumu gorilích hnízd v Kagwene byla nacházena jednotlivá hnízda, což naznačuje, že v oblasti se pohyboval osamělý mladý dospělý samec.

Výskyt jednotlivých hnízd na zemi nebo na stromech záleží kromě jiného na tom, zda je zrovna období dešťů nebo suchá sezóna. V Gabunu a ve Středoafrické republice v období dešťů počet hnízd postavených na stromech vzrůstal. V některých populacích jako materiál ke stavbě hnízd značně převládá travnatá vegetace. Pokud se stane, že soustavný travní porost není, také se zvyšuje počet hnízd na stromech. Také přítomnost ovocných stromů ovlivňuje stavbu stromových hnízd, především v období, kde je ovoce zralé. Navíc stromová hnízda snižují riziko napadení predátory (levhart) nebo setkávání se s velkými savci (slony). Například, v Gabunu gorily opouštějí noční hnízdní místa, pokud jsou vyrušeny slony, a když oba druhy požírají ovoce ze stejných ovocných stromů, gorily v tomto případě častěji staví hnízda na stromech. V období sucha gorily Kagwene stavěly hnízda na zemi v 81% případů. Tady je dostatek materiálu na stavbu hnízda (travnatý porost) a nejsou tu jiná velká zvířata s výjimkou domácího skotu. Nejsou údaje o tom, jak často přicházejí gorily do styku s domácími zvířaty nebo dokonce lidmi, ale přinejmenším používají stejné zdroje vody uvnitř parku.

Kromě nočních hnízd gorily staví také denní hnízda. Mnoho údajů o této skutečnosti ale nemáme. Například Schaller uvádí, že jenom 5% goril horských si staví denní hnízda. Zdá se, že gorily nížinné nigerijské v Kagwene staví denní hnízda mnohem častěji. V období dešťů se tato denní hnízda vyskytují dvakrát častěji, než v období sucha. Také bylo zaznamenáno opětovné použití hnízd nebo hnízdních míst. Problémem zůstává správně určit staří hnízda - určuje se podle stavu vegetace, použité pro stavbu hnízda, ale po 4 dnech je už takové posouzení velice složité.

Kamba odpočívá v dřevité vatě

Přesně určit podle počtu hnízd, kolik zvířat je ve skupině, pokud jsou hnízda postavena blízko sebe, také není jednoduché. Například u šimpanzů se prováděla genetická analýza biologických vzorků z hnízd, která ukázala, že šimpanzi si mohou v průběhu noci postavit více než jedno hnízdo. To znamená, že počet zvířat na hnízdním místě může byt menší, než počet zjištěných hnízd. Potvrzují to i pozorování goril v Zoo Praha, které se stěhují během noci z jednoho místa na druhé. Proto údaje získané jinak než přímým pozorováním musejí být podloženy daty z několika různých zdrojů.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení