Sociální struktury goril nížinných a horských

18. duben 2009

Charakter životní historie a ekologické podmínky mají velký vliv na sociální systém u primátů. Většina toho, co víme o chování a sociální struktuře goril, vychází ze studia gorily horské (Gorilla beringei). Ale my víme, že tento druh goril žije ve výrazně odlišných podmínkách oproti gorile nížinné západní (Gorilla gorilla gorilla).

Řada vědců, kteří studovali gorily v různých podmínkách (M. M. Robbins, M. Bermejo, C. Cipolletta, F. Lagliocca, R. J. Parnell a E. Stokes) porovnali svoje výsledky o sociální struktuře gorily nížinné ve čtyřech různých lokalitách. Jednalo se o lokality Lossi v Demokratické republice Kongo, Bai Hokou ve Středoafrické republice, a ve dvou lokalitách Maya Nord a Mbeli Bai v Republice Kongo. Všechny zkoumané skupiny goril byly zvyklé na přítomnost lidí. Pak se získaná data o chování a sociální organizaci goril nížinných západních porovnávala s obdobnými daty o gorilách horských. Ukázalo se, že velikost a struktura těchto skupin byla velice podobná. Ale bylo možné najít mnoho rozdílů v procesech formování skupin, také rozdíly mezí skupinami o jednom a více samcích a rozdíly ve způsobu rozpadu skupin. Především se ukázalo, že u goril nížinných dochází k odchodu samců ze skupiny častěji než u goril horských. Také počet mnohosamcových skupin byl nižší než u goril horských.

Gorila nížinná

Gorily jsou rozšířené v 9 afrických zemích. Současná systematika řadí gorily do dvou druhů a čtyř poddruhů. Západní gorily jsou: Gorila nížinná západní (Gorilla gorilla gorilla) a Gorila nížinná nigerijská (Cross-River gorilla, Gorilla g. diehli); gorily východní dělíme na poddruh gorila východní, známá jako Grauer´s gorilla (Gorilla beringei graueri) a gorila horská (Gorilla b. beringei). Mnoho z toho, co víme o ekologii, sociálním chování, demografií a populační dynamice goril detailně, pochází z dlouhotrvajících výzkumu v Karisoke Research Center, které založila Dian Fosseová, a rutinního sčítání goril v Virunga Volcanoes ve Rwandě, Demokratické republice Kongo a Ugandě. Ale malé populace ve Virunze, žijící v pro gorily extrémních podmínkách, nejsou moc známé.

Skupina horských goril

Potrava goril v Karisoke je převážně zaměřena na listy, stonky rostlin a skoro neobsahuje ovoce, protože v této lokalitě je ovoce vzácné. Západní gorily, východní gorily a gorily horské v Bwindi žijí ve zcela jiných podmínkách. Pojídají mnohem více ovoce, v jejich jídelníčku existuje velká různorodost potravy v závislosti na sezóně. Tyto gorily za den ujdou mnohem větší vzdálenost a velikost jejich areálu je větší než u goril v Karisoke.

Gorily nížinné západní formují stabilní skupiny, což je hodně podobné skupinám goril východních. Nicméně skupiny s více než 20 jedinci jsou známé pouze u goril západních v Odzala National Park a u goril východních. Jak samice goril nížinných, tak i samice goril horských opouštějí svoje skupiny. To je obecný jev u všech goril. Ale samice goril nížinných západních dávají přednost menším skupinám. Na rozdíl od nich samice goril horských, u kterých je zaznamenána malá potravní konkurence, nedávají přednost skupinám na základě velikosti. Nicméně preferují mnohosamcové skupiny před skupinami s jedním samcem nebo před solitérními samci. Skupiny s několika samci jsou poměrně vzácné u goril západních, ale běžné u goril horských, což představuje 8 - 50 % všech pozorovaných skupin.

Samec horské gorily

Detailnější porovnávání rozdílů mezi jednotlivými poddruhy goril nebo mezi jednotlivými populacemi vyžaduje zkoumání většího počtu lokalit, kde gorily žijí, ale především dlouhodobější výzkum těchto vzácných primátů.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení