Setkání s Milošem Rabanem, farářem z Hejnic a správcem Mezinárodního centra duchovní obnovy

V pořadu Setkání k nám z Jizerských hor zavítal Miloš Raban, římskokatolický farář, teolog a filosof, kterému se podařilo zachránit zničený františkánský klášter a poutní baziliku Navštívení Panny Marie v Hejnicích, které patří mezi nejvýznamnější poutní místa ve střední Evropě.

Miloš Raban (*1948) působí ve farnosti Raspenava a administrátor ex curendo farností Hejnice a Mníšek u Liberce. Vystudoval systémové inženýrství a management na strojní fakultě ČVUT v Praze. Pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. V roce 1977 odjel do Říma, kde vystudoval religionistiku na teologické fakultě, fenomenologii na filosofické fakultě Lateránské univerzity a psychologii a spiritualitu na Gregoriánské Univerzitě. V Římě byl také vysvěcen na kněze.

Poté působil v duchovní správě ve Frankfurtu nad Mohanem. Po revoluci se v roce 1990 na povolání litoměřického biskupa vrátil do Čech a byl ustanoven duchovním správcem v Hejnicích u Liberce, kde založil Mezinárodní centrum duchovní obnovy. Zde působí dodnes a věnuje se mj. duchovním cvičením pro rodiny. Je také biskupským vikářem pro církevní školství. V Liberci působí jako docent teologie na Přírodovědně - humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity, kde byl také v letech 2005 až 2007 děkanem. Přednáší filosofii, psychologii, fenomenologii, mystiku a religionistiku. Je předsedou české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii a v neposlední řadě členem správní rady Střediska komplexní terapie, Logoterapeutické společnosti v Brně.

Pater Miloš Raban mezi studentkami