Sbírkové konto Odhalení

25. březen 2009

Sbírkové konto Odhalení bylo ve třech letech své existence (od února 2006 do února 2009)určeno na podporu ochrany goril nížinných v Kamerunu a angolské provincii Cabinda. Nyní po otevření nové veřejné sbírky k 2. březnu 2009 je konto určeno na ochranu goril nížinných a osvětové a vzdělávací aktivity ve všech zemích, kde se tento poddruh goril vyskytuje ve volné přírodě.

Za tři roky se na sbírkovém kontu podařilo nasbírat finanční prostředky ve výši 820 tis. Kč a stejná částka byla vynaložena na podporu ochrany goril ve střední Africe k únoru 2009.
Soukromí dárci přispěli téměř 80 tis. Kč, sms hlasováním, výběrem do pokladničky a podobně se podařilo získat rovněž 80 tisíc Kč, koncert Radia Wave přinesl 40 tisíc Kč a aukce výtvarných děl , mj. malby Ivy Hüttnerové, 50 tisíc Kč. Zásadní byl prodej publikací a předmětů s logem Odhalení, který vynesl částku 570 tisíc Kč. Je třeba zdůraznit, že autoři textů, fotografií a ilustrací poskytovali pro tento účel své práce za výrazně sníženou cenu, anebo zcela zdarma. Lucie Bílá natočila bez nároku na finanční odměnu CD Moja a páv.

Z publikací a předmětů, jejichž koupí lze přispět na sbírkové konto Odhalení, jsou nyní v prodeji (např. v prodejně Radioservisu na Vinohradské třídě 13, Praha 2):
- kniha Odhalení - Fenomén,
- kniha pohádek Moja, Tatu a tiplíci,
- knížka "gorilích říkanek" Proč nehladit ježka,
- CD Moja a páv v interpretaci Lucie Bílé,
- DVD Nové příběhy,
- 2DVD Odhalení,
- puzzle Tatu, pexeso a samolepky.
Připravována je kniha pohádek v angličtině a omalovánky.

CD Moja a páv

Získané prostředky byly vynaloženy na:
- podporu Limbe Wildlife Centre (Kamerun) ve výši 198 tis. Kč na chov a 57 tis. Kč na internetové připojení,
- vydání a distribuci 4 000 výtisků francouzské a anglické knihy gorilích pohádek v Kamerunu (284 tisíc Kč),
- tisk publikace Maiombe - Esmeralda de Angola (Maiombe - smaragd Angoly) určené do provincie Cabinda (54 tisíc Kč),
- financování osvětové kampaně ve školách severně od rezervace Dja v Kamerunu (30 tisíc Kč),
vydání knihy gorilích pohádek v portugalštině, určených do angolské provincie Cabinda (95 tisíc Kč)
a natočení četby gorilích pohádek ve francouzštině určených pro Kamerun (81 tisíc Kč).
Režijní náklady a poplatky činily necelých 20 tisíc Kč.

Nyní vzhledem k zájmu tří ochranářských organizací o distribuci knihy pohádek v Kongu - Brazzaville připravujeme jejich další francouzské vydání v nákladu 3 000 až 4 000 výtisků. Zvažujeme však i podporu dalších projektů, mezi jinými také rozšíření osvětových kampaní do oblasti jižně od rezervace Dja v Kamerunu.

Výprava do pralesa - rezervace Dja

Sbírkové konto Odhalení: 555 555 552/0800

Spustit audio
Projekt Odhalení