Rodina, manželství a stát ve 21. století

28. červen 2008

Co si představíte když se řekne rodina? Klasická představa rodičů, sedících u stolu s houfem dětí se pomalu posouvá do minulosti a obsah termínu se mění. Často se mluví o tom, že rodina je v krizi a kromě manželství jsou stále více běžné a společensky přijatelné volnější formy partnerství. Důležité ale je, co si pod pojmem "rodina" představuje stát. Občanský institut uspořádal tento týden konferenci Rodina, manželství a stát ve 21. století. Zabývala se otázkou podpory manželství ze strany státu.

Zeptejte se politika - lhostejno z které strany - a téměř každý vám řekne, že rodina si zaslouží podporu. Otázkou ovšem je, co si pod pojmem rodina představuje, říká Vojtěch Belling z Občanského institutu.

"To je ta zásadní věc, protože pokud potom máte rodinnou politiku, v rámci které se i třeba výrazněji podporují neúplné rodiny, vede to k tomu, ono je to na jednu stranu pochopitelné, že taková rodina si zaslouží podporu i pomoc státu, je v problematické situaci. Na druhou stranu to má takový spirálovitý efekt, že stát tímto způsobem dává najevo, že žít v těchto formách soužití je vlastně lepší, že je to něco, co stát výrazněji oceňuje a vede to k tomu, že lidé například častěji žijí v nesezdaném soužití pouze proto, že je to výhodnější. A tady se domnívám, že stát má celou řadu nástrojů, kterými může podporovat manželskou rodinu a instituci manželství a nečiní to dostatečně a myslím si, že právě tady je to jádro rodinné politiky, protože manželství je přece jen základem rodiny."

V okolních zemích střední Evropy převažuje tradiční pohled, který preferuje klasickou rodinu, a to bez ohledu na to, která politická strana je u moci. Náš právní systém naopak klasickou rodinu v jistém smyslu znevýhodňuje. Mnoho mladých párů nevstupuje do manželství, protože je finančně výhodnější před státem vystupovat jako samoživitel/ka. Jsou známé i případy, kdy se manželství na oko rozvádějí pouze proto, aby lidé dosáhli na sociální dávky. Vojtěch Belling jako jedno z řešení navrhuje znevýhodnění manželů kompenzovat jinými cestami.

"Kompenzovat to tím, že manželé budou daleko výrazněji než dosud zvýhodněni v daňovém systému nebo snáze dosáhnou na podporu bydlení. Novomanželské půjčky, které byly slavně zavedeny vlastně nejsou žádnými novomanželskými půjčkami, protože jsou vázány na přítomnost dítěte, to znamená ten prvek institutu manželství jakožto předpokladu pro to, aby se rodily děti v nějakém vhodném prostředí, ten tu zcela chybí.
Takže se domnívám, že je třeba nějakým způsobem kompenzovat ta znevýhodnění, kterými trpí manželská rodina, jinými cestami, ať je to v daňovém systému, ať to může být nějakou zvláštní podporou i v sociálním systému, hovořilo se v minulosti a hovoří se dosud o společném sociálním pojištění manželů, které by výrazně podpořilo manželství, prvek společné solidarity. Nic z toho zatím nemáme."

Často slyšíme názor, podle kterého je rodina v krizi. Z dlouhodobého hlediska se ale ukazuje, že manželství a rodina jsou velmi stabilní instituce, téměř pro každou kulturu jsou základním stavebním prvkem společnosti, místem, kde se společnost reprodukuje, a to nejen v biologickém, ale i v duchovním smyslu. Podle organizátorů konference o rodině by tomu měly odpovídat i příslušné zákony.

Spustit audio

Více z pořadu