Připravujeme nové CD s gorilími pohádkami

19. srpen 2009

Projekt Odhalení nezapomíná na své nejmladší příznivce. Poté, co velký úspěch zaznamenaly pohádkové knížky o Moje a jejích dobrodružstvích, a první z knih, Moja a páv , se dočkala rozhlasové dramatizace v podání zpěvačky Lucie Bílé, připravujeme další pohádkové CD.

Druhá z pohádkových knížek Miroslava Bobka a Terezy Šefrnové Moja, Tatu a tiplíci se stala předlohou pro další vyprávění na čerstvě připravovaném CD. Pohádky opět namluvila Lucie Bílá, hudbu složil Dominik Renč a režie se ve studiu Českého rozhlasu Leonardo ujal herec Studia Ypsilon, hudebník a pedagog Jan Jiráň. Nové CD vydá Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, v říjnu tohoto roku.

Stejně jako u ostatních produktů půjde výtěžek z prodeje nového pohádkového CD na konto Odhalení, z něhož jsou financovány aktivity ve prospěch ochrany goril nížinných ve střední Africe. Lucie Bílá, která dlouhodobě podporuje projekt Odhalení, načetla nové příběhy bez nároku na honorář.


"Mami, smím jít ven šplhat?" poprosila Moja.
"Můžeš," odpověděla jí Kidživu, "ale Tatu půjde s tebou. Takže žádné velké stromy, vlastně vůbec žádné stromy. Běžte dozadu na ty velké keře."
Moja protáhla obličej, ale poslechla.
A jak tak s bráškou lezla po keřích, najednou uviděla, že z nejhustších větví se něco zalesklo.
"To se mi asi zdálo," pomyslela si.
Netrvalo však dlouho a Tatu jí vzrušeně zašeptal: "Podívej! Támhle - zlato!"
Opravdu, nad nimi se cosi třpytilo. Když se podívali lépe, viděli, že je to zlatý řetízek. Visel pod ledabyle naházenými klacíky.
"Vážně!" vydechla Moja a vzápětí si všimla, že mezi klacíky se toho třpytí ještě víc.
"Poklad! Celý poklad!"
Rychle k němu začali šplhat. Moja byla zkušenější, ale v hustém větvoví se jí lezlo hůř než jejímu drobnému bráškovi, a tak se na dosah pokladu dostali oba současně.
Jenže co to? Už už se po pokladu natahovali, když vtom se ozvalo strašlivé syčení a před nimi se naráz objevilo šest strašidelných hlav! Měly velikánské oči s oranžovými duhovkami a doširoka otevíraly zobákovité tlamy.
Tatu vytřeštil oči a pustil se větví. Jen co se z nich vymotal, rychle slezl dolů a upaloval, co mu síly stačily.

Úryvek pohádky Jak našli poklad z knížky Moja, Tatu a tiplíci.


Gorilí pohádky se staly prostředníkem mezi naším projektem a dětmi v Africe, kterým kromě zábavy a potěšení přinášejí i poučení a osvětu přispívající k ochraně goril a tamního životního prostředí vůbec. Francouzská a anglická verze knížky pohádek byla distribuovaná do mnoha škol v Kamerunu. Pohádky ve francouzském znění měli možnost poznat i posluchači státního kamerunského rádia CRTV a jeho regionálních stanic. Rádi bychom s francouzskou verzí dobyli i školy v sousední Republice Kongo (Kongo-Brazzaville) a v blízké době také plánujeme distribuci knížek gorilích pohádek v portugalském jazyce v angolské provincii Cabinda.

Jan Jiráň v rozhlasovém studiu režíruje gorilí pohádky. Vpravo Josef Kačírek, mistr zvuku.
autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio
Projekt Odhalení