Premonstráti zahájili jubilejní rok, který připomíná 900. výročí založení jejich řádu

12. prosinec 2020

Příští Vánoce uplyne 900 let od založení řádu premonstrátů. Svůj jubilejní rok však začali tito bratři a sestry slavit už letos, kdy v předvečer první neděle adventní požehnali nové zvony pro Strahovský klášter a vystavili ostatky zakladatele řádu svatého Norberta. Další oslavy chystají na příští rok do jednotlivých klášterů.

Vznik řádu premonstrátů je spojen s údolím Prémontré ve Francii, kde jeho zakladatelé složili své první řeholní sliby. Historii přibližuje opat Strahovského kláštera Daniel Janáček.

Daniel Janáček: „Byly to Vánoce 1121, kdy svatý Norbert a jeho druhové, kterých bylo snad 13, složili sliby. My se domníváme, že to na Vánoce nebylo náhodou, protože tam si právě uvědomujeme inkarnaci. Jak později říkal svatý Augustin: Nic lidského mu není cizí, Bůh se stal člověkem. A to je to tajemství Vánoc, kolem kterého neustále kroužíme. Proto i ten náš řád slaví Vánoce jako takový svůj hlavní svátek. Samozřejmě největším svátkem jsou Velikonoce, ale Vánoce, jak víme, jsou radostí z toho narozeného. Inkarnace je současně i výzva: Udělej to jako Bůh, staň se člověkem!“

První klášter premonstrátů se však nedochoval.

Liturgický průvod ve Strahovském klášteře v Praze při zahájení jubilejního roku u příležitosti 900. výročí od založení řádu premonstrátů

Daniel Janáček: „V Prémontré už klášter bohužel není, ve Francii ty kláštery smetla Francouzská revoluce, bylo jich tam snad na 300, a v současnosti je tam jeden fungující klášter a druhý je obnovený.“

A tak se v průběhu času stal pro premonstráty důležitým klášterem pražský Strahov, jak vysvětluje generální opat tohoto řádu Jos Wouters.

Ostatky svatého Norberta byly odhaleny ve Strahovském klášteře v Praze při zahájení jubilejního roku u příležitosti 900. výročí od založení řádu premonstrátů

Jos Wouters: „Zde odpočívají ostatky svatého Norberta, takže proto je Praha pro nás poutním místem.“

A právě ostatky svatého Norberta jsou teď po celý jubilejní rok ve Strahovském klášteře vystaveny. Zároveň klášter získal čtyři nové zvony.

Daniel Janáček: „Ty zvony jsme zvolili jako takový první impuls, aby to byla ta naděje. Aby tam byla radost a naděje, protože zvon je krásný symbol.“

Kardinál Duka požehnal nové zvony ve Strahovském klášteře v Praze při zahájení jubilejního roku u příležitosti 900. výročí od založení řádu premonstrátů

A jak dodává generální opat Jos Wouters, jubilejní rok se bude připomínat ve dvaceti čtyřech zemích, kde jsou premonstráti přítomní.

Jos Wouters: „Řád je vlastně federace autonomních a nezávislých domů, takže většina akcí bude lokální. Každé opatství, každý klášter se pokusí něco zorganizovat. Každé společenství našeho řádu je zakořeněno v místě, kde žije, takže nejradši oslavuje se svými lidmi, kteří ho obklopují, a tak v tom jubilejním roce bude celá řada lokálních akcí. Přesto bude několik akcí, které se pokusíme uspořádat v rámci celého řádu, například setkání mládeže, shromáždění prelátů a třetího řádu, tedy laiků, kteří jsou s řádem spojeni, a také setkání sester. Ale kvůli koronaviru zatím nevíme, co se opravdu uskuteční a co ne.“

Oslavy budou i na různých místech Česka.

Ostatky svatého Norberta byly odhaleny ve Strahovském klášteře v Praze při zahájení jubilejního roku u příležitosti 900. výročí od založení řádu premonstrátů

Daniel Janáček: „My jsme v Česku čtyři kanonie: klášter Teplá, Strahov, Želiv a Nová Říše a každá ta kanonie bude mít jeden svůj význačný den. Pro Teplou je to blahoslavený Hroznata, pro nás přenesení ostatků svatého Norberta, pro Želiv smíření a Nová Říše má také svůj speciální den. V nich se budeme snažit podle možností přijít a vytvářet různé akce duchovního a kulturního charakteru.“

Jubilejní rok skončí 9. ledna 2022 na svátek Křtu Páně.

Spustit audio