Pražský architekt Karl Kohn před nacistickou hrozbou emigroval do Ekvádoru, kde se stal zakladatelem moderní architektury

10. duben 2022

Casa Kohn: Český funkcionalismus na úpatí And – tak se jmenuje nová výstava věnovaná pražskému architektu Karlu Kohnovi, který před 2. světovou válkou emigroval do Ekvádoru. Zaměřuje se na Kohnův vrcholný projekt – jeho vlastní dům Casa Kohn, který v Quitu postavil v roce 1951, a který se stal milníkem ve vývoji ekvádorské moderní architektury. Výstavu můžete navštívit do 20. června ve Winternitzově vile v Praze.

Architekt Karl Kohn se narodil v roce 1894 v Praze, vystudoval na pražské německé technice a u architekta Gočára na Akademii výtvarných umění. Z jaké rodiny pocházel, vypráví jeho dcera Katya Kohn Bernasconi.

„Otec mého táty byl pražský košer řezník, byl hodně zbožný a každý den chodil do Staronové synagogy. A jak jsem slyšela, všech jeho pět synů narukovalo v mládí do první světové války. Můj dědeček Hugo Kohn chodil každý den do Staronové synagogy a tam se modlil. A říkalo se, že ze všech pražských rodin byla jeho rodina jediná, které se z války všichni vrátili – vrátilo se všech pět bratrů Kohnových. A on říkal, že je to kvůli tomu, že byl každý den v synagoze. Byl silně věřící.“

Karl Kohn měl se svým bratrem Ottou ve 30. letech významnou architektonickou kancelář v Praze. Její činnost přibližuje kurátor výstavy Casa Kohn Adam Štěch.

Logo

„Ta kancelář bratrů Karla a Otty Kohnových opravdu vynikala, ve 30. letech měla celou řadu zakázek, byly to především interiéry kaváren, komerčních prostor, obchodů, ale i vily, nájemní domy. Ta škála projektů byla široká a svojí činností velmi zásadním způsobem ovlivnili architektonickou produkci u nás v meziválečné Praze.“

Nejslavnější díla bratrů Kohnových jsou činžovní domy na pražské Letné.

„Vůbec nejznámější je obytný komplex Molochov, který je dominantou Letenské pláně. Tento projekt byl stavěn jako vysoce komfortní moderní bydlení.“

V roce 1938 uprchlo před nacisty do Francie 20 členů rodiny Kohnů. Bratři Karl a Otto s manželkami pokračovali ještě dál do ekvádorského Quita a jako jediní se zachránili. Karl i tam rychle našel uplatnění.

Casa Kohn, který v Quitu postavil v roce 1951 architekt Karl Kohn, se stal milníkem ve vývoji ekvádorské moderní architektury

„Během té válečné doby v první polovině 40. let začal učit v Quitu a začal navrhovat především rodinné domy ve čtvrti Mariscal, kde se nachází i Casa Kohn. Byly to stavby, které propojovaly evropské funkcionalistické tendence s různými novými principy, které vycházely z daného klimatu, z kulturní historie Ekvádoru, z architektonických stylů, které jsou typické pro Ekvádor, takže to byla taková zajímavá fúze moderní architektury evropské a té kulturní identity Latinské Ameriky. Myslím, že se mu dařilo od počátku, protože konkurence nebyla v Ekvádoru zdaleka tak velká. Karl Kohn už v roce 1950 byl považován za zakladatele té pravé moderní architektury v Ekvádoru.“

Dcera architekta, výtvarná umělkyně Katya Kohn Bernasconi, prožila v architektonicky výjimečné vile Casa Kohn své dětství.

„Casa Kohn odráží pomocí forem a architektury harmonii, která je neobvyklá. Dřív jsem to nevnímala, ale je to dům, který vyzařuje zvláštní atmosféru a cítí to i lidé, kteří nemají nic společného s něčím mystickým. Architektonický koncept mého otce byla opravdová harmonie. Takže je tam málo pravých úhlů, ale spíš jsou v domě využity obloukové linie. Velkou pozornost také věnoval detailu, třeba jak jsou řezány kameny, namalovány dveře nebo udělány parkety v obývacím pokoji. Všechno je to hodně zvláštní včetně toho, že nábytek byl vyroben v Praze na konci dvacátých nebo na počátku třicátých let a pak se kolem toho nábytku postavil dům. To vytváří jednotu, která působí hodně blahodárně a sytí duši.“

Vila Casa Kohn byla otevřena v roce 1951 za účasti tehdejšího ekvádorského prezidenta, byla označena za nejmodernější stavbu země a získala řadu prestižních ocenění.

Casa Kohn, který v Quitu postavil v roce 1951 architekt Karl Kohn, se stal milníkem ve vývoji ekvádorské moderní architektury
Spustit audio