Pokračujeme

26. březen 2009

Počátkem listopadu jsme byli nuceni zanechat intenzivní práce na projektu Odhalení, avšak s nadějí, že projekt přece jen bude moci v blízké budoucnosti pokračovat.

Vždyť nakonec nešlo jen o projekt jako takový, ale hlavně o pomoc gorilám ve volné přírodě, které se Odhalení začalo postupně stále více věnovat. Měla by skončit ve chvíli, kdy se začala výrazněji projevovat? Jistě nejen mně by přišlo škoda zmařit dosavadní aktivity, jimiž se projekt zabýval a opustit poměrně rozsáhlé plány, které bylo možné v dalších měsících realizovat.

Je konec března a my můžeme všem příznivcům Odhalení ohlásit: "Pokračujeme!" Procházím množství příspěvků na blozích a vím, že projekt vlastně ani přerušen nebyl. Mnozí z vás převzali naši štafetu a zásobují webové strany bezpočtem zajímavých videí, která ilustrují vyvíjející se vztahy v pražské gorilí rodině, proměnlivost nálad jednotlivých členů tlupy i jejich rozvíjející se schopnosti. Každou hádku i každou pohodovou chvilku.

Někdy je v pavilonu docela legrace

Projekt Odhalení jakoby se vrátil ke svým počátkům, do prvních tří měsíců po svém vzniku, kdy každý pohyb zaznamenával celý štáb pracovníků. Stejně jako tehdy je totiž dnes pavilon pod celodenním dohledem. Je obdivuhodné, co jste společnými silami dokázali. Patří vám velký dík za ten nevídaný zájem a odhodlání pokračovat a dokonale informovat.

A tak nakonec období minulých měsíců nebylo marné. I díky vám můžeme pokračovat a možná účinněji než dříve pomáhat gorilám nížinným v jejich domovině. Pokusíme se proniknout hlouběji do problémů ohrožení a ochrany goril nížinných v Africe. Za pomoci primatologů se budeme snažit ještě více rozšířit povědomí o těchto krásných a majestátních zvířatech.

Tatu akrobat

Pojďte tedy s námi žasnout nad neuvěřitelnými schopnostmi goril. Pojďte s námi poznat krásu i problémy ochrany přírody ve střední Africe. Pojďte s námi pomáhat.

autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio
Projekt Odhalení