Podaří se zachránit lesní koridor pro migraci goril nigerijských?

3. květen 2009

Afi River Forest Reserve je oblast, která leží mezi dvěma lokalitami v Nigérii, ve které se vyskytují dvě známé populace gorily nížinné nigerijské. Jsou to rezervace Afi Mountain Wildlife Sanctuary (AMWS) a hory Mbe.

Tato oblast je posledním zbývajícím lesním masivem, který se nachází u hranic Cross River National Park a představuje plochu kolem 380 km2. AMWS, sousedící s rezervací, je znám jako místo, kde se vyskytuje malá subpopulace gorily nigerijské (Gorilla gorilla diehli). Další skupiny goril nigerijských se vyskytují v horách Mbe i v Okawango, části Cross River National Park. Problém je ale v tom, že tyto dvě populace začínají být ohroženy vzájemnou izolací. I když je zapotřebí chránit toto velké území, pozornost ochranářů je zaměřena především na oblast AMWS, která je od roku 2000 chráněna kvůli sub-populaci gorily nigerijské. Tato rezervace je také domovem dalších ohrožených druhů primátů, například šimpanze nebo drila.

V horách Mbe také začínají působit některé záchranářské aktivity. Velkým problémem je ale zanedbaná oblast Afi River Forest Reserve, která by mohla sloužit jako koridor, umožňující kontakt mezi různými skupinami goril nigerijských. V této oblasti se projevuje velmi intenzivní lidská činnost, například farmaření, těžba dřeva a lov. Takto pozměněný prales izoluje skupiny goril. Navíc, kromě izolace Afi subpopulace goril, vznikla v tomto regionu dlážděná cesta mezi Afi a horami Mbe. Z toho důvodu byl vytvořen speciální tým odborníků, který se rozhodl monitorovat oblast Afi River Forest Reserve jako potenciální koridor pro jednotlivé skupiny goril pro jejích migraci. V průběhu 3 měsíců v roce 2008 tento tým prozkoumával oblast v délce zhruba 82 km. Výsledky tohoto zkoumání byly publikovány v posledním čísle Gorilla Journal a jsou alarmující. Ukázalo se, že v této oblasti je extrémně vysoký výskyt farem, míst pro těžbu dřeva a lov. V průměru se zde nacházejí 3 farmy a 3 jednotlivá místa těžby na kilometr čtvereční. Severní část této oblasti je zasažená ještě více - skoro třetina území je přeměněná na pastviny a připravená na vznik dalších farem. Také se předpokládá, že v následujících letech v této oblasti několikanásobně vzroste těžba dřeva především kvůli dostupnosti velkých dřevorubeckých cest. Regulační opatření v této oblasti bohužel nejsou efektivní. Jižní část této oblasti ale stále může sloužit jaké nejlepší lokalita pro spojení mezi jednotlivými skupinami goril z AMWS a hor Mbe.

Gorila nigerijská - Nyango z Limbe

Na základě analýzy prozkoumaného území vzniklo několik klíčových doporučení pro zachování koridoru a záchranu unikátní populace gorily nížinné nigerijské. Zbývá jenom doufat, že opatření budou účinná a pomohou k záchraně toho vzácného poddruhu goril.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení