Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy a první předpověď utrpení

16. září 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bičování Krista. Freska z rumunského kláštera Polovragi.

Biblický text: Markovo evangelium 8,27-38; Host pořadu: Biblista Jáchym Gondáš

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?"

Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků."

Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?"

Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."

I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.

A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně.

Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu