Odpověď na dotaz "Cabinda"

21. listopad 2007

Další ze čtenářských dotazů v sekci Vaše dotazy se týkal připravovaného projektu v angolské Cabindě. Protože odpověď na něj je trochu rozsáhlejší a také nebylo snadné sehnat toho nejpovolanějšího, trochu se to zdrželo. Ale čekání se tentokrát vyplatilo a zde je vyčerpávající odpověď jednoho z organizátorů projektu, pana Miloslava Jirků.

V zásadě půjde o zmapování Cabindy z hlediska zachovalosti lesních komplexů, výskytu nejdůležitějších, tzv. vlajkových druhů zvířat a v neposlední řadě způsobů a míry využívání lesních zdrojů místním obyvatelstvem. Vlajkové druhy představují v podstatě modelové organismy. Ochranou jejich životního prostředí se dá zajistit také ochrana podstatné části místní biodiverzity. V Cabindě jsou takovými druhy gorila, šimpanz, slon lesní a buvol lesní, jejichž výskyt se budeme snažit zmapovat a odhadnout alespoň řádově početnost populací. Pokud jde o zmíněné "využívání lesních zdrojů obyvateli", budeme se snažit zdokumentovat např. lovecké metody, spektrum a počty lovených zvířat, spektrum a využití léčivých rostlin v tradiční medicíně apod. I z tohoto zjednodušeného výčtu je zřejmé, proč se počítá se zapojením hned několika institucí a proč nelze projekt realizovat z roku na rok.

Výsledkem by měl být návrh sítě chráněných území, propojených biokoridory, jež umožní migraci zvířat. Půjde tedy vlastně o krajinné plánování, jak jej známe u nás, jen přizpůsobené místním podmínkám a prioritám. Zvláštní zřetel budeme brát zejména na to, aby výsledná opatření, např. vytýčení chráněných oblastí s omezeným lovem, neovlivnila negativně venkovské obyvatelstvo, neboť jeho účast a podpora je pro fungování jakékoliv územní ochrany v Africe nezbytná. Naopak, budeme se snažit různými způsoby podpořit např. šetrné metody obhospodařování půdy a chov místních plemen domácích zvířat, jejichž stavy během války klesly v mnoha oblastech na nulu a jediným zdrojem živočišných bílkovin se tak stala volně žijící zvířata. Chceme venkovskému obyvatelstvu pomoci i s řešením veterinární problematiky, např. s vakcinací zvířat tak, aby se v konečném důsledku zvýšil podíl domácích zvířat ve stravě a naopak se snížilo množství lovené zvěře. Nesmíme zapomenout také na vzdělávací aktivity, zaměřené na různé skupiny obyvatel (od školních dětí až po úředníky), při jejichž realizaci by měla mít zásadní význam účast Českého rozhlasu.

autor: Petr Rajchert
Spustit audio
Projekt Odhalení