Německá islámská konference - místo dialogu monolog

10. duben 2011

Nový ministr a staré problémy. Ani další zasedání tzv. Německé islámské konference, v rámci které se od roku 2006 setkávají zástupci muslimů a německého státu, nepřinesla ani průlom, ani hmatatelné výsledky. Nepodařilo se také urovnat spor, který těsně po svém nedávném jmenování rozvířil nový spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich, podle kterého islám historicky do Evropy nepatří.

Cílem konference, na které dvě největší muslimské organizace chyběly, byl dialog, nakonec však zůstalo u dvou monologů. Už úvodní pozdrav spolkového ministra vnitra – Grüss Gott, Pozdrav Pánbůh, v němž politik nezapřel bavorský původ ani příslušnost ke křesťanskosociální unii CSU, byl předtuchou toho, že o harmonii nouze bude. Ministr Friedrich, po Wolfgangu Schäublem a Thomasi de Maizière už třetí šéf rezortu vnitra, který konferenci vedl, navzdory masivní kritice muslimů zopakoval, že islám do Německa historicky nepatří a vysloužil si pouze další vlnu nevole. Zástupci čtyřmilionové menšiny totiž trvají na tom, že nelze oddělit lidi od jejich náboženství.

Ještě více ministr popudil s návrhem partnerství v oblasti bezpečnosti - společně s muslimskými organizacemi se pokusit už v zárodku zabránit radikalizaci mladých lidí z řad přistěhovalců a možným teroristickým činům, což si muslimové vyložili jako navádění ke špiclování.

Spolkový ministr vnitra Hans-Peter Friedrich na Německé islámské konferenci

„Takové případy bohužel registrujeme, a proto bychom chtěli dosáhnout větší vnímavosti okolí vůči těm mladým lidem, kteří zrovna hledají svou orientaci a sklouznou na scestí.“

Podobné projekty však většina zástupců muslimů označila za pouhou instrumentalizaci konference pro vnitropolitické cíle státu. Co naopak postrádají, je nedostatečná debata o rostoucích projevech rasové nesnášenlivosti, na což upozornil také Mustafa Imál, předseda Svazu Islámských kulturních center:

„Silně polarizovaná debata o integraci pouze podněcuje růst nenávisti vůči cizincům, toto téma navíc někteří politikové využívají pro vlastní či stranickou profilaci.“

Německá islámská konference 2011

Účastníci se shodli snad pouze v jednou bodu – přivítali zavedení výuky islámské teologie na čtyřech německých univerzitách. Jediným hmatatelným příkladem příspěvku k lepší integraci má být zavedení tureckých titulků v berlínské Komické opeře. Podle mnohých ovšem podobné kroky vedou nikoli k integraci, nýbrž k pravému opaku.

autor: zis
Spustit audio