Morčák velký je ohroženým druhem

25. únor 2010

Možná jste při zimních procházkách přírodou zahlédli na vodě jednu zvláštní kachnu. Jedná se o kriticky ohrožený druh, který se u nás vyskytuje právě v těchto měsících – morčáka velkého.Podrobnosti nám přinesl Miroslav Ponomarev.

Morčák velký k nám podle Aleše Hořeního ze Správy CHKO Český ráj přilétá pravidelně na zimu.
Zatímco většina našich stěhovavých opeřenců migruje na zimu do jižních krajin, do Středomoří, naopak ze Skandinávie migruje také poměrně hodně druhů do střední Evropy. Mezi pravidelné zimní hosty v Českém ráji patří morčák velký, což je kachna, která se živí rybami. Můžeme ji spatřit na řece Jizeře, kde každoročně zimuje několik desítek jedinců tohoto druhu, a to jak samců a samic.  

Jak morčák velký vypadá?
Je to taková nápadná kachna. Samci jsou zbarveni černobíle, nebo spíše tmavě zeleně s bílou. Samice jsou méně nápadné, jsou zbarveny rezavobíle. Ale zase mají na hlavě takovou výraznou chocholku.    

Morčák velký - samec

Morčák velký se u nás vyskytuje na tekoucí vodě, a to převážně jen v zimě.
Zcela výjimečně bylo v České republice zaznamenáno zahnízdění těchto kachen. Já sám jsem viděl tyto kachny poprvé vyvádět mladé v roce 1996 na řece Otavě, zcela náhodně, při splouvání řeky. Až později jsem se dozvěděl, že to bylo jedno z prvních pozorování zahnízdění tohoto druhu v České republice. Do roku 2008 spadá první zahnízdění morčáka velkého v Českém ráji, bylo to u obce Splzov na řece Jizeře, kde byla spatřena kachna se zhruba šesti mladými.  

Morčák velký má u nás přes zimu ideální podmínky.
Protože naše toky, byť s určitou rezervou, stále ještě oplývají množstvím ryb. Ale někdy se morčáci setkávají i s nepříznivými okolnostmi, a to v případě, kdy jsou zaměněny s kachnou divokou při zimních honech na kachny, čehož jsem byl také svědkem. Broky zasáhly morčáka a já jsem měl povinnost tuto kachnu vypreparovat.

Morčák velký - samice s mláďaty

Má nádherný vroubkovaný zobák, který je výborně uzpůsoben  k lovu ryb. A tenhle preparovaný jedinec měl v žaludku rybu o velikosti 12 cm. Je to kachna zřejmě nechutná – sice jsem to nezkoušel, ale maso je prosyceno rybinou a nepříjemně zapáchá. Odlišení od ostatních druhů kachen je poměrně jednoduché, vizáží je to kachna nezaměnitelná. Poměrně dobře se odlišuje od kachny divoké tím, že dlouho šlape vodu a vzlétá pod velmi mírným úhlem. Létá velice nízko nad vodou. K hnízdění využívá stromových dutin, ale někdy také využívá uměle vyvěšené budky. Touto aktivitou můžeme přispět k dalšímu šíření tohoto druhu v České republice a můžeme doufat, že se z druhu kriticky ohroženého stane běžný druh naší zvířeny.

Párek morčáků velkých
Spustit audio