List Římanům

9. květen 2016

List Římanům je nejrozsáhlejší, strukturou a stylem nejucelenější list apoštola Pavla, který ho napsal před svou cestou do Jeruzaléma (15, 25n), což bylo mezi roky 54 a 58. Pavel se tímto listem představil římské křesťanské obci, s níž počítal jako se základnou pro svou cestu dále na západ (15, 24). Rozvíjí v něm nauku o spáse jako o daru milosti skrze Krista, která je protikladem k židovské spravedlnosti ze skutků Zákona.

Spustit audio