Leo Pavlát: Slovo Izrael skrývá četné významy

3. červenec 2016

První kniha Mojžíšova zpravuje o noci, která změnila život praotce Jákoba. Od svého bratra Ezaua získal před léty práva prvorozeného, ale poté musel prchnout před jeho hněvem.

V předvečer osudového setkání obou mužů Jákob podstoupil boj, který trval až do rozbřesku. Bible neupřesňuje, s kým Jákob bojoval, ale židovská tradice má za to, že zápasil s Božím poslem, podle některých vykladačů přímo s ochranným andělem Ezaua.

Jákob byl zraněn, ale nepodlehl a jeho protivník mu nakonec požehnal. Potvrdil tak Jákobovo právo prvorozenství, a nejen to: změnil i Jákobovo jméno na Izrael, hebrejsky Jisrael.

Co se však za touto změnou skrývá?

Hebrejská jména v Bibli neodlišují jen její aktéry, ale mají zvěstný charakter. Vypovídají o svém nositeli, jeho životní pouti. Tak i slovo Jákob, v hebrejském originálu Jaakov, má v hebrejštině svůj určující význam.

Především v sobě zahrnuje výraz „akev“ – „pata“, čímž odkazuje k Jákobovu zrození. Jak uvádí Tóra, Jákob se ve chvíli zrodu držel svého dvojčete Ezaua za patu. Jméno Jaakov však současně navozuje ještě jinou souvislost. Obsahuje i slovo „akov“, což se dá přeložit jako „zlověstný“, „křivolaký“.

Tradiční židovští komentátoři Bible v tom spatřují předurčení pro Jákobův život, pohnuté osudy, které jej budou provázet. Nelehko si zasloužil privilegia prvorozeného, musel utíkat před svým bratrem. Jako vyhnanec a služebník se dlouhá léta ucházel o milovanou ženu a svou početnou rodinu musel nakonec zachraňovat před svým tchánem. Jákobova cesta byla dlouhá léta vskutku křivolaká, plná zlověstných okamžiků.

Logo

Jméno Jisrael, Izrael, kterého se Jákobovi dostalo od Božího anděla, značí v životě židovského patriarchy obrat. V tomto slově zaznívá hebrejské „jašar“ neboli „přímý“. Spletité osudy Jákoba se měly stát minulostí. Jákob, který se stal Izraelem, byl nadále předurčen, aby před Bohem kráčel přímo.

Slovo Jisrael, Izrael, ovšem nabízí ještě další významy. V něm obsažené hebrejské „sar“ znamená „kníže“. K přímosti jednání, navozené jménem Izrael, se tak pojí knížecí vznešenost. A možno přidat i atribut bojovníka. Hebrejské sloveso „sur“, rovněž patrné v označení Jisrael, totiž znamená „bojovat“.

To vedlo k převodu slova Izrael i jako „Boží bojovník“. Tuto souvislost ostatně naznačuje sama Tóra. Vždyť anděl, s nímž Jákob zápasil, o něm nakonec pravil: „bojoval s Bohem i lidmi a přemohl“.

Jinými slovy: být Izraelem znamená překonat všechny překážky. Tak jako biblický patriarcha Izrael i jako společenství toho jména pevně stát na straně Božích ideálů, ve jménu člověka.

Co letos můžete zažít na festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích? A dá se při výuce židovských dějin použít 3D modelování? Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio