Július Fujak

▶︎ experimentálny skladateľ, komprovizátor a multiinštrumentalista, hudobný estetik a organizátor nekonvenčných intermediálnych podujatí
▶︎ zakladateľ a člen slovenských alternatívnych rockových skupín Teória Odrazu a Otras (1988-1998); tvoril experimentálne hudobno-intermediálne diela v zoskupení tEóRia OtraSu (2000-2010) a vytvára, alebo participuje na rôznych hudobno-intermediálnych projektoch na Slovensku i v zahraničí;
▶︎ absolvent štúdia odboru estetika – hudobná veda na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave (1990), výskumný pracovník v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre (1996 - 2007). Od roku 2007 pracuje na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre.
▶︎ jeho skladby boli uvedené aj v USA, Číne, Brazílii a viac ako desiatke európskych krajín;
▶︎ spolupracoval s The California EAR Unit (USA), Palinckx (NL/UK), The Earthieves (CZ), Vladimírom Mertom, Janou Lewitovou, Zdenkom Plachým, Davidom Šubíkom, Janom Kavanom, Mikolášom Chadimom (všetci CZ), Zsoltom Söresom (H), Franzom Hautzingerom (A), Jonom Roseom (AUS), Veryanom Westonom (UK), Ludivine Allegue (F), Isabelle Duthoit (F), Jozefom Luptákom, Mariánom Vargom, Stanom Palúchom, J. B. Kladivom (všetci SK) a i.;
▶︎ vystúpil na festivaloch a miestach ako sú Red Cat Theatre (Los Angeles), Audio Art, Akadamia Muzyczna (Krakov), Sound Bridges, Alte Schmiede (Viedeň), Odeon 120 (Brusel), Big Ear či /Cross/Hearing (Budapešť), Kis Magyar Performance fesztivál (Szentendre), Alternativa (Praha), Expozice Nové hudby (Brno), Pohyb-Zvuk-Prostor (Opava), JAMU a Skleněná louka (Brno), Letní filmová škola (Uherské Hradiště), Sound Off a TransArt Communication (Nové Zámky), Večery novej hudby, Euroart (Bratislava) a i.;
▶︎ dramaturg a kurátor medzinárodného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre v rokoch 1999-2007, a od roku 2008 medzinárodného intermediálneho festivalu PostmutArt (zvukobraz-gestotext).

Diskografia (výberovo)

▶︎ Teória Odrazu. (LP, Globus International, 1991; CD reedícia Hevhetia 2011)
▶︎ Otras: Kysucký postindustriál. (CD, y.f.w., 1998)
▶︎ Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: beh fiktivity (CD, Animartis, 2000)
▶︎ tEóRia OtraSu: Bábkový režim zvuku/Puppet Regime of Sound (CD, Animartis, 2002)
▶︎ tEóRia OtraSu: Nosferatu. (CD, Animartis 2002)
▶︎ Julius Fujak & The California E.A.R. Unit: transPOPsitions! Live in L. A. (DVD, Hevhetia, 2006)
▶︎ tEóRia OtraSu, Jana Lewitová a Vladimír Merta: Jánošík. (CD extra, Hevhetia, 2007)
▶︎ Ján Boleslav Kladivo, Julo Fujak : Fluff Modulation (DVD, Vlna 2008)
▶︎ Julo Fujak: Úchytkom/Cursorily (CD, Hevhetia, 2008)
▶︎ Julo Fujak: Konvergencie do vrecka (CD, Hevhetia, 2010)
▶︎ Mikoláš Chadima & Julo Fujak: XAFOO (CD, Hevhetia 2012)
▶︎ NE:BO:DAJ (CD, Azyl 2012)
▶︎ Mikoláš Chadima – Julo Fujak: XAFOO (live in Alternativa Prague 2009; Hevhetia, 2012) 
▶︎ Franz Hautzinger – Julo Fujak – Zsolt Sörés: Live in Brussels (Hevhetia, 2013) 
▶︎ NE:BO:DAJ : Leter tu develoter (Hevhetia, 2015) 
▶︎ Július Fujak: Various Comprovisations. (Hevhetia, 2015) 
▶︎ Ján Boleslav Kladivo & TJ Vjuga: Klesajúce klenby (Hevhetia 2016) 
▶︎ Julo Fujak: Rarity v re(tro)spektíve L (Vlna 2016) 
▶︎ Marián Varga & tEóRia OtraSu: Hudobné happeningy (Hevhetia, 2018) 
▶︎ Julo Fujak: kaleidoSONICope! (Hevhetia, 2020) 

Knižné publikácie

▶︎ Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (ÚLUK UKF Nitra 2000)
▶︎ Musical Correla(c)tivity (Notes on Un-conventional Music Aesthetics) (ÚLUK UKF Nitra 2005)
▶︎ Slovenské hudobné alternatívy (spolu s M. Kalinkom a O. Rehákom; ÚLUK UKF Nitra 2006)
▶︎ Hudobné korela(k)tivity (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, 2008)
▶︎ Margonálie (Modrý Peter Levoča a Katedra kulturológie FF UKF Nitra 2013)
▶︎ Various Comprovisations. Texts on Music (and) Semiotics. (Acta Semiotica Fennica XLVII, University of Helsinki, 2015) 
▶︎ Július Fujak: Vis-á-vis. Dialógy (nielen) o hudbe (rozhovory so slovenskými a českými skladateľmi, hudobníkmi a teoretikmi; Vlna/Drewo a srd, 2018) 
▶︎ Július Fujak: Emanácie hudobnej semiosféry (Katedra kulturológie FF UKF Nitra 2018) 
▶︎ Július Fujak & Miroslav Haľák: Rudo Dička - Nepokoj vzdoru (Magma Čadca, 2018) 
▶︎ Július Fujak, Ľubomír Pavelka et. al: Hermovo ucho & PostmutArt (1999-2019). 2 dekády oného umenia v Nitre (Katedra kulturológie FF UKF Nitra 2020)


http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/2939-julius-fujak

http://www.kkult.ff.ukf.sk/pracovnici/prof-phdr-julius-fujak-phd/

Sledujte nás

Další osobnosti