Ještě pár slov o systematice goril

4. březen 2010

Pravidelně se ve svých dotazech ptáte, jak je to se systematickým zařazením jednotlivých druhů a poddruhů goril. Jak se dá rozpoznat, o který druh nebo poddruh jde. Shrňme si tedy poznatky, které jsou nám dosud známy.

Během doby se systematické zařazení goril několikrát pozměnilo. Původně se mluvilo o jednom druhu gorila obecná se dvěma poddruhy - gorila horská a gorila nížinná. Použití nových metod především v molekulární genetice, ale i přezkoumání starších kosterních pozůstatků z muzejních sbírek nakonec vedlo k revizi systematického zařazení goril. V současné době tedy mluvíme o dvou druzích: Gorilla beringei, Gorilla gorilla a čtyřech poddruzích: G. b. beringei, G. g. graueri, G. g. diehli, G. g. Gorilla.

Gorila horská (Gorilla beringei) je zastoupena jedním poddruhem (Gorilla beringei beringei), který je zároveň vůbec nejlépe prozkoumaným gorilím poddruhem. Žije v počtu méně než 720 jedinců na malém území v horách národního parku Bwindi v Ugandě a v pohoří Virunga ve Rwandě, Demokratické republice Kongo a Ugandě. Gorila horská žije v extrémním vysokohorském prostředí, což spolu s její obrovskou hmotností vedlo ke vzniku řady specifických, pro lidoopy málo obvyklých vlastností, jako jsou listožravost, některé zvláštní rysy chování a sociální struktury a výskyt neobvykle malého teritoria.
Gorila horská je celá černá, pouze plně dospělí samci mají stříbrný hřbet a boky. Má velmi dlouhé chlupy. Samci vypadají velmi robustně, ale jsou ve skutečnosti nejmenšími a nejlehčími samci ze všech poddruhů goril. Naopak samice gorily horské jsou daleko větší než samice ostatních poddruhů. Velikostní sexuální dimorfismus gorily horské je tak podstatně menší než u ostatních poddruhů gorily obecné. V současné době není tolik ohrožována zabíjením pro maso jako spíše ničením míst jejího původního výskytu kvůli velké koncentraci extrémně chudých lidských komunit v okolí národních parků.

Gorila horská - stříbrohřbetý samec, pohoří Virunga (Rwanda)

Gorila nížinná západní (Gorilla gorilla gorilla) je naopak nejrozšířenějším poddruhem gorily a podle všeho i nejpočetnější skupinou žijících lidoopů vůbec. Populace gorily nížinné čítá minimálně 110 000 jedinců. Žije v následujících zemích: Konžská republika, Konžská demokratická republika, Gabun, Kamerun, Angola, Rovníková Guinea, Středoafrická republika. Gorila nížinná má hnědou hlavu a hnědočerné tělo. Dospělí samci mají stříbřitě zbarvený hřbet, zadek a stehna a výrazně zvětšený sagitální hřeben. Ruce i nohy jsou užší než u gorily horské. Samci jsou podstatně větší a samice podstatně menší než u horských goril, koeficient velikostního pohlavního rozdílu přesahuje výrazně hodnotu 2,0. Gorila nížinná západní je ohrožena především těžbou dřeva, výskytem Eboly, lovem kvůli masu a destrukcí původních míst výskytu.

Gorila nížinná východní (Gorilla gorilla graueri) je největší ze všech žijících poddruhů gorily. Je to blízká příbuzná gorily horské, se kterou bývá některými systematiky považována za poddruh stejného druhu Gorilla beringei. Obývá primární a sekundární tropické deštné pralesy a také bambusové a horské pralesy nížin, pahorkatin a hor ve východní části Demokratické republiky Kongo (Zairu) ve výšce 600 až 3300 metrů nad mořem. Gorila východní je celá černá, pouze plně dospělí samci mají stříbrné sedlo na hřbetě. Tento poddruh goril má užší a vyšší obličej než gorila nížinná západní. Je také poněkud větší a má i výraznější pohlavní dimorfismus. Stavbou těla a pohlavním dimorfismem se podobá gorile nížinné, zbarvením a ekologií pak spíše gorile horské. V současné době se odhaduje, že žije méně než 3000 jedinců tohoto poddruhu. Je ohrožena nelegální těžbou, válečnými konflikty a neoprávněnými zásahy do chráněných území, které umožňuje nedostatečné uplatňování legislativy v praxi.

Gorila východní

Gorila nížinná nigerijská (Gorilla gorilla diehli) žije pouze v 8 izolovaných populacích na hranicích Nigérie a Kamerunu. Populace je rozdělena na malé skupiny především farmářskou činností a hustým lidským osídlením. Je ohrožena především lovem a destrukcí původních míst výskytu. Patří k nejvíce ohroženým poddruhům goril a k 25 nejohroženějším druhům primátů.

Gorila nigerijská Nyango, Limbe Wildlife Centre
autoři: Václav Vančata , Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení