Jak věrohodný pramen je pro archeologa Bible?

23. duben 2017

Dr. Yuval Gadot přednáší na katedře archeologie a starověkých kultur Blízkého východu na univerzitě v Tel Avivu v Izraeli. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti Jeruzaléma. Při jeho návštěvě v Praze jsme se ho zeptali, zda vnímá Jeruzalém jako archeologicky jedinečné místo.

„Jeruzalém je unikátní, není žádné druhé město jako Jeruzalém, má svůj vlastní historický a kulturní význam. Jako archeolog často zažívám pocit, že si sahám na něco posvátného, ne z hlediska náboženského, ale z hlediska kulturního dědictví. Proto musím vážit každý svůj krok, každé kopnutí do kamene, nebo půdy.“

Už v roce 2008 izraelští archeologové objevili v Jeruzalémě pečeť z doby před dvěma a půl tisíci lety. Hebrejskými znaky je na pečeti vyryto jméno rodiny Tamach, která podle knihy Nehemiáš patřila k exulantům, kteří se vrátili do Judeje v roce 537 před naším letopočtem z babylonského zajetí. Nález pečetě podle odborníků potvrzuje teorii, že v Bibli jsou fakta, která jsou historicky podložená. Považujete Bibli za pramen historicky podloženého poznání?

„Nemůžeme to vidět černobíle. Za prvé, Bible je velmi podstatný a důležitý zdroj a proto ho nemůžeme ignorovat, nebo ho jako zdroj odsouvat stranou… Ale Bible, stejně jako i jiné historické prameny, zachycuje různé úrovně poznání, a některé jsou dokonce protichůdné.

Dr. Yuval Gadot z univerzity v Tel Avivu na vykopávkách v Ramat Rahel v květnu 2013

Například, když někdo píše ideologickou knihu, je založená na tom, jak on vnímá historii, nebo skupina, ke které patří. Nehemiáš byl nepochybně významnou historickou postavou – byl to vysoce postavený Žid u perského dvora. Pro badatele zde vyvstává otázka. Postavil Nehemiáš zdi okolo Jeruzaléma? Pokud se budete držet poznatků archeologů, pak v době Nehemiášově zeď kolem Jeruzaléma neexistovala. Proto by bylo zajímavé zjistit, proč je popisován jako někdo, kdo tuto zeď postavil. Jaké ideologické informace se nám snažili o Nehemiášovi a o Jeruzalémě předat, když ho popsali jako někoho, kdo postavil imaginární zeď kolem Jeruzaléma, coby zásadní projekt jeho kariéry?“

Přibližte nám knihu Nehemiáš, jak byste ji charakterizoval?

„Z hlediska historického je to jediná kniha, která nám slouží jako zdroj informací o Jeruzalémě v perském období. Měli bychom udělat co nejpřesnější výtah historických faktů z této knihy a zároveň být opatrní, abychom se nenechali při jejich interpretaci ovlivnit ideologickou podstatou knihy. Neměli bychom ke knize přistupovat jako k turistickému průvodci po Jeruzalémě z té doby.“

Vraťme se k Bibli. V jakém ohledu Bible není zdrojem historického poznání?

„Historické poznání se vyvíjí. Proto bychom měli být i v případě Bible opatrní v tom, na co se v ní z historického hlediska spoléháme. Jako archeologové získáváme poznatky o Jeruzalémě a životě místních lidí díky nálezům, ty pak porovnáváme s historickými prameny a posuzujeme, zda si protiřečí, nebo ne. A pokud si protiřečí, snažíme se porozumět tomu, proč je ta, nebo ona informace navzájem v konfliktu a jaké máme vědecké důkazy.“

Spustit audio