Gorily v ohrožení

15. listopad 2007

Gorily dle klasifikace IUCN patří ke kriticky ohroženým druhům zvířat. K hlavním faktorům, ovlivňujícím současný stav goril, patří ničení původního biotopu, invaze nepůvodních druhů zvířat do gorilího prostředí a nezákonný lov.

Člověkem způsobené mizení původního biotopu goril a jeho degradace
Lidská aktivita ničí původní prostředí goril. Škodí např. zemědělská činnost člověka v místech původního výskytu zvířat nebo v jejich blízkosti, kácení původního pralesa kvůli pěstování zemědělských produktů, kácení lesa na prodej, sběr lesních produktů.

Invaze nepůvodních druhů
Gorily jsou velice citlivé na lidské nemoci. Lidé čím dál víc pronikají do pralesa i se svými domácími zvířaty a gorily jsou ohroženy mnoha jejich nemocemi, proti nimž nemají odpovídající protilátky. Virus Ebola je stejně nebezpečný pro gorily jako pro člověka a má v ohniscích výskytu na svědomí velký počet lidí i goril.

Lov
Zabíjení goril pro maso a jejich odchyt za účelem nelegálního prodeje do soukromých chovů je pochopitelně nelegální. V současné době žádná zoologická zahrada nekupuje gorily od prodejců, kteří distribuují zvířata odchycená v Africe. Chov goril probíhá pod vedením koordinátora pouze skrze výměny zvířat mezi jednotlivými zoo. Bohužel i v Evropě existují restaurace nakupující maso divokých afrických zvířat. Bohužel i mezi Evropany jsou "gurmáni", kteří si rádi dají jídlo z masa afrických divokých zvířat. I na evropských trzích najdete např. gorilí ruce sloužící jako popelníky.

Náhodná úmrtí
Lovci často nastraží v pralese pasti nebo oka, např. na chytání antilop. Jenomže do nich se můžou dostat i gorily. V nejlepším případě se jim podaří utéct i za cenu ztráty prstu nebo končetiny. Když se to ale nepovede, tak zahynou.

Pronásledování
Velké a impozantní gorily často představují nebezpečí pro lidi, kteří se pohybují v místech jejich výskytu. Rovněž čas od času zničí plantáže domorodců, takže může následovat lidská odveta. Dnes už ale existují různé vzdělávací programy, které učí domorodce toleranci ke gorilám. Dokonce i děti ve školách se učí tomu, jak chránit ekosystém a chránit ohrožená zvířata.

Katastrofy zaviněné člověkem
V Nigérii a Kamerunu gorily často hynou v průběhu suché sezony, když vzplane les oheň se začne nekontrolovaně šířit. Les zapalují nejčastěji farmáři nebo lovci.

Vnitřní faktory
Velký časový úsek mezi jednotlivými porody a vysoká úmrtnost mláďat činí z rozmnožování goril pomalý a dlouhý proces. Nízké teploty spolu s těžkými životními podmínkami v deštném pralese také přispívají k úmrtnosti goril. V malých populacích rovněž hrozí příbuzenské křížení.

Narušení klidu a biodiverzity
Občanské války a lokální konflikty narušují přirozenou biodiverzitu prostředí. Gorily jsou v takových situacích zabíjeny nejenom pro maso, ale dokonce i pro zábavu. Kvůli tomu, že mezi původními obyvateli je velký počet střelných zbraní, provozuje tyto aktivity pro stále více lidí.

Bohužel - to je realita, kterou se snaží změnit vědci věnující se záchranným programům určeným (nejenom) gorilám. Bez pomoci místních lidí by ale všechny tyto aktivity byly k ničemu. Pouze ve spolupráci s nimi, tj. díky vzdělávání dětí i dospělých, se dá změnit přístup místních k ochraně přírody. Ale to samé platí i v Evropě a samozřejmě u nás v Česku. Také máme co zachraňovat a zvířata také často prohrávají v boji s ekonomickými zájmy, i když to nejsou gorily, ale třeba "jenom" ptáci, raci nebo čolci. Pro zájemce zběhlé v angličtině: více informací o záchraně goril najdete na těchto stránkách: http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/taxon.
(http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/cons)

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení