Gorily čekají na vpuštění do ložnic.

16. listopad 2005
Projekt Odhalení