Gorilí samice Messy zůstane v ZOO Dvůr Králové

14. únor 2008

V ZOO Praha proběhlo dne 6. 2. 2008 setkání odborníků z královovédvorské a pražské zoologické zahrady a přineslo jednoznačný výsledek: gorilí samice Messy zůstane v ZOO Dvůr Králové. Právě osudy této dospělé samice byly hlavním tématem několikahodinové schůzky, která proběhla za účasti ředitelů, zoologů a chovatelů goril z obou zahrad a za účasti zástupců veterinárních správ východočeského kraje a Prahy. Hlavním důvodem tohoto nelehkého rozhodnutí je snaha vyvarovat se rizik spojených s přesunem samice a zásahem zejména do fungující gorilí rodiny v Zoo Praha.

Messy byla jako mládě odchycena v Kamerunu v roce 1972 a ve skupině gorilích mláďat dovezena do Zoo Wroclaw (Polsko), neboť v královédvorské zahradě nebyl postaven pavilon, který se stavěl následujících 12 let. Proto Messy do Dvora Králové n. L. přišla až v roce 1984 ve společnosti samce Tadaa a dalších dvou samic - Minouche a Sabiny. Nedlouho po příchodu Sabina uhynula, Tadao zbylé samice sporadicky pářil, ale bez výsledku. Důvod lze spatřovat v sociálním chování goril, u nichž se vzájemně příbuzní samci a samice nepáří. Přestože naše zvířata příbuzná nebyla, žila spolu od útlého dětství a za sourozence se považovala. Proto zoo dovezla již v roce 1986 samce Fritze ze Zoo Norimberk z Německa, který byl v té době otcem již 7 mláďat. V chovu v zajetí však často samci ve věku 25 a více let začínají být neplodní, a tak to bylo i s Fritzem, který samice pravidelně pářil, ale potomků se nedočkal. Proto byl Fritz vrácen a dovezen nový samec Assumbo ze Zoo Jersey. Tento krásný samec byl ale odchován uměle a do skupiny goril byl zapojen již v tak pokročilém věku, že se po celý život považuje za člověka a obě královédvorské samice, které se mu pravidelně nabízely, odmítal a nikdy se s nimi nepářil.

Již před více než 10 lety vyvolala ředitelka královédvorské zahrady dlouhé diskuze v Evropském záchovném programu, neboť chtěla samice přemístit k chovnému samci. Pro Messy a Minouche byla vytipovaná Zoo Londýn s nevelkou skupinou goril a hlavně chovným samcem. Do Anglie samice odjely v roce 2000, kde strávily prvních šest měsíců v povinné karanténě. Chovný samec během té doby bohužel uhynul. I když byly následně v Londýně naše samice spojovány se dvěma jinými partnery, nikdy se již nejednalo o zkušené chovné samce a nepářily se. Poslední samec navíc žil celý život se šimpanzi a vztah mezí ním a ostatními gorilami nebyl zcela normální.

Proto před 1,5 rokem po vleklých ročních přípravách a jednáních byly Messy a Minouche dovezeny - na konci září 2007 - zpět do Dvora Králové n. L. Zde si musely nejen opět přivyknout na život s Faraem, ale zejména zhubnout, protože měly velkou nadváhu. Zároveň se zdálo, že přes poměrně vysoký věk (36 let) je Messy stále schopná zabřeznout a přichází do říje. Potvrdily to výsledky sledovaní hladiny hormonů, prováděné specializovanou laboratoří profesora Schwarzenbergera na vídeňské veterinární universitě. Z mezinárodní evidence plyne, že gorilí samice mohou cyklovat prakticky až do smrti a nejstarší samice v zajetí rodila ve věku asi 42 let.

Případné zabřeznutí u Messy by bohužel neznamenalo, že bude schopná donosit a odchovat mládě. Přesto zoologové řešili otázku, zda a jak dát Messy poslední možnost odchovat vlastní mládě. Kdyby se to podařilo, získal by se geneticky nesmírně cenný potomek po samici odchycené v přírodě. Protože se nedávno podařilo do pražské skupiny goril úspěšně začlenit samici Kambu, jako nejvhodnější se jevilo tento krok zopakovat. Odborníci z obou zoologických zahrad na společné poradě tuto variantu nakonec zamítli zejména s ohledem na stávající pražskou skupinu se dvěma mláďaty, protože zapojování Messy do skupiny, v níž zná z minulosti jen Kambu, se s ohledem na její věk i zdravotní stav jeví příliš riskantní a problematické.

autoři: Dana Holečková , Petr Fejk
Spustit audio
Projekt Odhalení