Federace židovských obcí v České republice a církevní restituce

6. listopad 2011

Letos v létě se za značného zájmu médií uskutečnilo jednání o vyřešení velmi složitého problému tzv. církevních restitucí. Týkala se ovšem nejen církví, ale i náboženských společností, mezi něž patří též Federace židovských obcí v České republice.

Výsledkem práce tří komisí – vedle vládní jednala ještě komise církevní a komise expertní – je návrh nového zákona. Podle něho by církve a náboženské společnosti získaly zpět 56 procent svého bývalého majetku, který je dnes v držení státu, v celkové hodnotě 75 miliard korun. Jedná se přitom zejména o majetek ve správě Pozemkového fondu a Lesů České republiky. Za majetek, který v restituci vrácen nebude, by stát doplatil 59 miliard korun, a to ve splátkách, rozložených na 30 let. Na rozdíl od návrhu, který předložila předchozí vláda, není tato částka úročena bankovní sazbou, nýbrž jen inflační doložkou. Po přechodné období 17 let bude stát mimo to i nadále přispívat církvím a náboženským společnostem na jejich činnost: po 3 roky od přijetí zákona ve stejné výši, v jaké dosud financuje platy duchovních, poté vždy každoročně o 5 % méně.

Pokud bude návrh přijat, přestane platit zákon z roku 1949, kterým komunistický režim ovládal církve a náboženské společnosti. To byl také jeden z argumentů, proč je třeba situaci více než dvacet let po pádu komunismu vyřešit. Přijetí zákona také zásadně podporují zástupci měst a obcí, kteří poukazují na existenci tzv. blokačních paragrafů. Ty jim dosud zakazují veškeré nakládání s církevním majetkem, a tak znemožňují rozvoj jejich regionů.

Federace židovských obcí v České republice byla vedle Katolické církve a Ekumenické rady církví jedním z partnerů státu při jednáních. Restituce arizovaného židovského majetku již sice částečně řešily minulé vlády, avšak tento proces nebyl zcela ukončen. Podle dohodnutého klíče by na Federaci židovských obcí v České republice připadlo necelé půlprocento z celkové zvažované částky. Přesto Federace návrh podpořila. Její nejvyšší orgán, Rada, přijala příslušné usnesení v září letošního roku. Celkový přínos z finanční kompenzace a příspěvku v přechodném období není zanedbatelný a Federace předpokládá, že dokáže v budoucnu zajistit alespoň základní fungování jednotlivých židovských obcí nezávisle na státu.

Předpokladem ale je, že bude zákon přijat v té podobě, na které se zástupci vlády s církvemi a náboženskými společnostmi dohodli. Na posledním společném jednání bylo konstatováno, že pokud by parlament prostřednictvím pozměňovacích návrhů zásadně změnil dohodnuté parametry, církve a náboženské společnosti se nebudou cítit vázány souhlasem, který pro řešení vyslovily. Věřme proto, že zákon bude přijat v dohodnutých intencích.Autor je tajemníkem Federace židovských obcí v České republice.

autor: Tomáš Kraus
Spustit audio