Dramatické okamžiky v Limbe

22. duben 2008

Přišel čas, abychom Vás seznámili s novými přírůstky ve skupině goril v kamerunském Limbe Wildlife Center (LWC). O této záchranné stanici není třeba mnoho psát, podrobně jsme Vám ji představili již v minulých článcích. Koho je ale naopak nutné představit, jsou tzv. Taiping Four, mládě Bolo a jeho matku!

Gorily, které se dostanou do Limbe, nemívají zrovna šťastnou minulost - jinak tomu není ani v případě nové gorilí rodiny a malého mláděte Bolo. Všechna tato zvířata nyní čekají na zapojení do stávající kamerunské skupiny, kde i my máme "naše" gorily. Z rodiny v LWC jsme totiž už před dvěma lety adoptovali díky prostředkům z projektu Odhalení čtyři gorily - Chellu, Nyango, Jumbo a Arna. K nim a dalším 7 gorilám v záchranné stanici přibude 5 nových členů.

Mládě Bolo

Nalezené mládě Bolo

V minulém článku jsme Vás již informovali, že rodina malého Bolo byla s největší pravděpodobností vyvražděna a on se tak dostal do rukou pytláků. Ti se ho snažili za velké peníze prodat. Nastěští byli včas dopadeni.

Bolo se nakonec dostal do Limbe, kde byl uměle odkojován. Nemohl být rovnou zapojen do stávající skupiny, na to byl příliš malý a slabý. Kromě toho neznal žádnou z přítomných goril a nebyl tedy nikdo, kdo by nad ním při případných šarvátkách držel ochrannou ruku. A tak si na své místo ve skupině musel ještě chvíli počkat.

Nejdřív měl být připuštěn k jedné ze samic, která se měla stát jeho náhradní matkou. Dlouho se nevědělo, která gorila bude schopná ujmout se tohoto úkolu. Za nejlepší kandidátku ošetřovatelé nakonec zvolili gorilí samici Nyango.

Introdukční neboli seznamovací program byl zahájen minulý týden. Zdálo se, že ze samic jeví o mládě největší zájem Nyango, a tak ošetřovatelé do jejích mateřských pudů vložili veškeré naděje. Bohužel, jejich přání se nevyplnila. Nyango se o malého Bolo zajímala jen chvíli. Později mu nevěnovala dostatečnou pozornost, a proto se ošetřovatelé rozhodli tento pokus ukončit.

Druhá volba padla na velmi klidnou a milou samici Brighter. Ukázalo se, že to bylo to nejlepší rozhodnutí! Brighter se o mládě stará velmi pečlivě, opatrně si ho pokládá na záda a při odpočinku ho nechává ležet dokonce i na svém břiše. Bolo je spokojený a svou novou matku vroucně miluje.

Samice Brighter se o mládě stará opravdu s láskou

Ačkoliv začátky vzájemného vztahu tak harmonicky nepůsobily (Brighter se mláděte dokonce trochu bála), dnes už je situace naprosto klidná. Ošetřovatelé ještě mládě krmí z flašky skrze mříž, ale Brighter stále jejich práci pozoruje, a tak se třeba jednou této role ujme sama.

Noc trávily samice a mládě zpočátku odděleně. Po týdnu sbližování však ošetřovatelé usoudili, že je čas nechat je usínat pospolu. Bama, jeden z ošetřovatelů, pro jistotu zůstal celou noc u výběhu. Vše naštěstí proběhlo bez problémů. Brighter spala celou noc na podlaze a dohlížela, aby se mládě ve spánku někam neskulilo. Svou starostlivostí Brighter dokázala, že umí být perfektní náhradní matkou.

Taiping Four

Gorily zvané "Taiping Four" procestovaly kus světa, než se před více než třemi měsíci dostaly do Limbe. Jako mnohé gorily s pohnutým osudem pocházejí z kamerunských pralesů. V roce 2001 jim pytláci vyvraždili rodiny a ony - tehdy ještě mláďata - byly odvezeny s falešnými doklady do malajské Taiping Zoo. Místní pracovníci je zde vydávali za uměle odchovaná mláďata, která se narodila v některé ze zoologických zahrad. Jejich pravý původ byl však brzy odhalen. Rozhodnutím mezinárodní instituce na ochranu primátů se mláďata mohla vrátit do místa svého původu - do Afriky. Bohužel se nedostala do rodného Kamerunu, ale do zoo v Jihoafrické republice. A to byl právě kámen úrazu. V té době začaly spory o "majetková práva" na gorily mezi kamerunským LWC a Pretoria Zoo. Po mnoha testech DNA, které prokázaly jejich příbuznost s kamerunskými skupinami, soud nakonec rozhodl o návratu dnes již odrostlých mláďat do Kamerunu.

Stávajícím vedoucím samcem ve skupině je Chella

Od svého příchodu do Limbe Wildlife Center až dodnes musely být Taiping Four izolovány v klecích v karanténě, aby nijak neohrozily stávající skupinu. Vzhledem k tomu, že všechna vyšetření potvrdila jejich stabilizovaný zdravotní stav a vyloučila infekční choroby, nastal čas přesunout je do velkého venkovního výběhu, ke skupině stávajících 11 goril.

Jak předpokládá Felix Lankaster, manažer záchranné stanice, přesun goril bude poměrně náročný. Nejen z hlediska manipulace se zvířaty, ale především s ohledem na začleňování do skupiny.

Jak jsme se i my přesvědčili při zapojování Kamby do skupiny pražských goril, ujasňování si dominance a hierarchických vztahů u goril není jen tak. V Limbe je situace o to složitější, že nová skupina se skládá ze tří samic a jednoho samce. Všichni pochopitelně budou chtít bojovat o své postavení. Samec pak dokonce o to vůdčí.

Plány do budoucna

Taiping Four se začlení do stávající skupiny 11 goril

Výhledy do budoucna se zdají být dobré. Pokud vše zdárně dopadne, skupina v Limbe se v následujících měsících rozroste z původních 11 na 16 goril. Pokud spojování neproběhne poklidně a skupina nevytvoří harmonickou rodinu, přistoupí zaměstnanci Limbe Wildlife Center k záložnímu plánu. Jak prozradil Felix Lankester, v případě nepokojů rozdělí početnou skupinu na dvě menší. Zákrok by byl ale velmi složitý, a proto je považován opravdu za krajní možnost. Stávající výběh by se totiž musel přebudovat tak, aby vyhovoval potřebám dvou nezávislých gorilích rodin.

autor: Jana Jirátová
Spustit audio
Projekt Odhalení