Dobrá zpráva z gorilí rezervace Lesio-Louna

6. leden 2010

Britský deník The Independent nedávno publikoval zprávu o výsledcích dalšího z projektů Aspinallovy nadace. Její práce se zaměřuje na péči o osiřelá gorilí mláďata a zraněné gorily a jejich následný návrat do volné přírody. Rezervace The Lesio-Louna Reserve leží v oblasti Konžské pánve na území Konga-Brazzaville, 140 km severně od hlavního města.

Historie vzniku rezervace Lesio-Louna
Projekt Aspinallovy nadace byl původně započat v zoologické zahradě v Brazzaville, kde přijímali do péče gorilí sirotky. Jak tito sirotci rostli, bylo zřejmé, že jejich soužití nese v sobě potenciál k vytvoření stabilních "rodinných" skupin. K tomu, aby bylo možné tyto gorily navrátit zpět do volné přírody, bylo potřeba najít vhodné místo.

Hledání lokality začalo počátkem 90. let a již v roce 1993 konžské Ministerstvo vodního a lesního hospodářství zřídilo chráněné území Lesio-Louna. Koncem roku 1999 bylo území vyhlášeno za rezervaci.

Místo bylo vybráno pro řadu výhod. Nachází se vedle již existující rozsáhlé rezervace Lefini, a tak nabízí skvělou možnost propojení a zvětšení areálu výskytu gorilích populací, čímž se také rozšiřují jejich potravní zdroje. Rezervaci ohraničují tři řeky, které tvoří přírodní překážku, jež brání úniku goril do okolních vesnic a polí. Na okraji území leží záchranná stanice pro sirotky, kteří se tu postupně učí nejen jak vyhledávat ve volné přírodě potravu, ale vůbec všemu, co pro přežití v pralese potřebují.

oC.

Gorilí samice s mládětem, Kongo-Brazzaville, projekt Aspinallovy nadace, Youtube.

Práce v záchranné stanici
Osudy gorilích mláďat, která končí v rukou záchranářů, jsou opravdu zoufalé. Příkladem mohou být dvě malé gorilí samičky, které se do rezervace dostaly vyděšené krátce poté, co byly svědky vyvraždění zbytku své rodiny neznámou skupinou pytláků. Byly tak vystrašené, že se k sobě těsně tiskly a cenily zuby na každého, kdo se k nim snažil přiblížit. Prožité trauma zapříčinilo, že se odmítaly byť jen pohnout.

Ve chvíli jejich příjezdu si těžko mohl někdo myslet, že by tyto dvě gorilí sestřičky, které dostaly jména Likendze a Matoko, mohly někdy pomýšlet na návrat do volné přírody. Ale o 7 let později se to stalo skutečností, a co víc, obě dvě porodily v podstatě ve stejnou dobu, pouze s rozdílem tří týdnů, mláďata, která se tak stala 9. a 10. mládětem narozeným v rámci zmíněného reintrodukčního programu. Jejich narození znamená milník v historii Aspinallovy nadace. Obzvlášť pozoruhodný je fakt, že gorilí samice, sirotci, se umějí tak dobře postarat o svá mláďata - zřejmě si dokázaly nějaké mateřské zkušenosti uchovat ve svých prvních vzpomínkách z mateřské tlupy.

Cesta k reintrodukci není zdaleka snadná. Každému z příchozích mláďat je přidělen zvláštní ošetřovatel, který jim zabezpečuje 24 hodin denně ochranu a jehož úkolem je naučit zvíře ztracené důvěře v lidi, jež je v tu chvíli pro další přežití goril nezbytná. Jinak by se mláďata dostala do spirály depresí, neschopnosti přijímat potravu a následných nemocí. V noci jsou gorilky umísťovány do uzavřené ubikace - ve chvíli, kdy se snaží překonat dveře a dostat se ven, je ten správný čas je vypustit na svobodu.

V současnosti žijí v rezervaci Lesio-Louna již tři životaschopné skupiny goril. Každý další příchod odchovaných mláďat zamíchá vztahy ve skupině, některé ze samic odejdou k jiným tlupám. "Obsazení" skupin je dosti proměnlivé a pro samotné pracovníky stanice je i po více než 20 letech práce v rezervaci stále překvapující.

Aspinallova nadace v Kongu-Brazzaville
Této organizaci se za více než 20 let existence podařilo prosadit dva takové reintrodukční záchranné projekty - jeden v Kongo-Brazzaville, další v sousedním Gabonu, kde byly volně žijící gorily téměř vyhubeny již v 50. letech (více informací zde ).

Projekt, který byl původně zaměřen pouze na poskytování přístřeší a péči o malé sirotky, se během let rozrostl a dnes zahrnuje také reintrodukci, řízení ekosystémů, rozvoj cestovního ruchu a vytváření pracovních příležitostí pro místní komunity.

Po skromných začátcích se k dnešnímu dni v rezervaci Lesio-Louna podařilo úspěšně navrátit více než 50 goril, 43 z nich byly sirotky, jejichž rodiče byli zabiti pro maso. A řada z nich, jak se zdá, úspěšně odchovává svá mláďata - jen v roce 2009 se tu narodila tři. Ve chvíli, kdy gorilám nížinným hrozí vyhubení, ať už vlivem Eboly a dalších onemocnění, pytláctví či ztráty přirozeného životního prostředí, přinášejí takové dobré zprávy naději na lepší zítřky.

Zdroj:
Gorillas: still wild at heart. The Independent
The Aspinall Foundation
Orphan Gorilla Reintroduction: Lesio-Louna and Mpassa, www.berggorilla.de

autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio
Projekt Odhalení