Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán

20. prosinec 2015

Biblický text: Lukášovo evangelium 2,8-14; Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:

„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu