SERIÁL

) Čím jsme to žili v listopadu 1990 aneb „Proč nám jde společné dílo tak těžce?“

Tentokrát bez ohledu na přísnou časovou posloupnost začněme návrat do roku 1990 17. listopadem. Do Prahy přijel – v den prvního výročí tzv. „sametové revoluce“ - americký prezident George Bush starší. Stal se vůbec prvním prezidentem Spojených států amerických, který kdy nasvtívil naši zemi.

Ještě před rokem by něco takového nikoho ani nenapadlo. Od začátku oné "sametové revoluce" uplynul sice už rok, ale stále ještě existovala (byť už jen formálně) Varšavská smlouva, tedy vojenský blok namířený proti Spojeným státům. Československo bylo v té době, sice také jen formálně, nadále její součástí. George Bush strávil tehdy v Praze jeden jediný den, promluvil k tehdejšímu Federálnímu shromáždění, kde slíbil, že Spojené státy nenechají Československo v přelomovém okamžiku jeho dějin „na holičkách“. Při projevu na Václavském náměstí předal občanům svůj dar - repliku Zvonu svobody.

George H. W. Bush, prezident USA,1989
0:00
/
0:00

Projev prezidenta Havla k výročí listopadových událostí
Na témže shromáždění na Václavském náměstí promluvil u příležitosti prvního výročí 17. listopadu prezident Václav Havel. Jeho slova, z nichž jsme si vypůjčili krátký citát do titulku dnešní vzpomínkové stránky, nepostrádají dodnes svoji naléhavost.

Václav Havel při projevu na Václavském náměstí

Václav Havel při projevu na Václavském náměstí. Foto: commons.wikipedia.org

5. listopadu došlo k jednání tří premiérů (M. Čalfy, P. Pitharta a V. Mečiara) o návrhu novely zákona o československé federaci, který upravoval přesun kompetencí z federální na národní vlády (kompetenční zákon); vláda ČSFR měla odpovídat jen za obranu, měnovou a zahraniční politiku. K dalšímu (rozšířenému) setkání došlo 10.-11. listopadu 1990 v Modré u Bratislavy a 13. listopadu znovu v Praze.
Nejvyšší představitelé všechny obyvatele ještě stále ujišťují o tom, že při jednáních nejde o rozbití federace. Zaznívá to jak z nahrávky z jednání o novele zákona o kompetenčním zákoně (hovoří Čalfa, Pithart, Mečiar), stejně tak z jednání o novele zákona o čsl. federaci (hovoří V.Klaus a P. Rychetský).

Vladimír Mečiar
Václav Klaus - 1990

Ze slov Petra Pitharta při zahájení schůze České národní rady dne 29.11.1990, při které Česká národní rada navrhla Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci. – Schůze se konala v Hrzánském paláci.
Dne 8. listopadu 1990 již vláda ČSFR schválila dohodu předsedů vlád a k výslednému materiálu uplatnila řadu zásadních připomínek. Tak vznikla situace, která si vyžádala další obtížná jednání zakončená jednáním v Hrzánském paláci dne 13. listopadu 1990, na kterém bylo dosaženo definitivní dohody tří vlád. S upraveným návrhem pak vláda České republiky vyslovila souhlas dne 14. listopadu 1990 a dne 16. listopadu 1990 po jednání vlády ČSFR byl upravený návrh doručen České národní radě. .

Hradčany, Hrzánský palác - místo jednání premiérů

Praha, Hradčany, Hrzánský palác - místo důležitých jednání. Foto: commons wikipedia

16. listopadu
Federální shromáždění schválilo zákony o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR, zákon o uprchlících a zákon o mimosoudních rehabilitacích.

23.-24. listopadu
Proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí; v ČR (24. listopadu) se jich účastnilo 51 stran a hnutí, nejvíce hlasů získalo OF (35,6 %), KSČM (17,2 %) a ČSL (11,5 %) při účasti 73,55 % oprávněných voličů.

29. 11. Krize v Bulharsku – generální stávka
V Bulharsku se odehrával pád starého režimu na konci listopadu 1990 a rovněž poměrně dramaticky. Naštěstí však nikoli krvavě. Svědčí o tom zpráva Rozhlasových novin z 30. listopadu.

0:00
/
0:00
Katedrála sv.Alexandra Něvského-Sofie

Katedrála sv. Alexandra Něvského - Sofie. Foto: Jiří Hubička

Rozbouřený stát – pohled prezidenta Havla na současnou situaci
Prezident Havel navštívil na konci listopadu 1990 Slovensko. 30. listopadu se v Bratislavě uskutečnil pracovní oběd, na nějž prezident pozval předsedy vlád České a Slovenské Petra Pitharta a Vladimíra Mečiara. Za federální vládu se oběda zúčastnil federální ministr vnitra Ján Langoš. Na tiskové konferenci po pracovním obědě zhodnotil Václav Havel současnou situaci ve státě a přiblížil výsledky svého jednání s předsedy vlád.

Bratislava - místo jednání prezidenta Havla s předsedy vlád

Bratislava - místo jednání prezidenta Havla s předsedy vlád. Foto: cs.wikipedia.org