SERIÁL

) Čím jsme to žili v prosinci 1990 – aneb Demokracie a celý náš stát začínají být ohroženy – zevnitř

Podle fotografie v čele této stránky je patrné, že veřejné dění se postupně přesunulo z náměstí do Parlamentu. Události jsou to na první pohled méně efektní, ve své podstatě se však v prosinci roku 1990 odvíjela velmi důležitá jednání, která se v mnoha oblastech promítla do dalšího vývoje naší federace, našich jednotlivých republik. Tehdy ještě bylo možno říkat „našich“.

Třikrát dáme slovo Janu Pokornému…už tehdy referoval o důležitých jednáních svěmovny
4.12. pokračuje společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Přijala několik důležitých zákonů. Referuje o nich hlasatel a moderátor Jan Pokorný. Jedním z hlavním zákonů, který poslanci schválili, byl Zákon o zaměstnanosti. K mikrofonu si Jan Pokorný posléze přizval společného zpravodaje za Sněmovnu národů, jímž bych tehdy poslanec Michal Prokop. Praxe odborové činnosti a kolektivního vyjednávání nebyla v oné době zdaleka běžná, či dokonce známá!

Michal Prokop-zač. 90. let

Ale neméně důležitý je – jak všichni víme – zákoník práce. I na něj, respektive na jeho novelu při jednání obou sněmoven došlo. I o tomto jednání nám přinese zprávu Jan Pokorný. A tentokrát si k tomu pozval jednoho z nejsvéráznějších ministrů oné doby – ministra práce a sociálních věcí Petra Müllera. Uslyšíme rovněž stanovisko Rady odborů. Není zdaleka souhlasné.

Jan Pokorný-80. léta
Petr Miller, bývalý ministr práce a soc.věcí

Jiří Ruml o činnosti vyšetřovací komise událostí rok starých
A do třetice Jan Pokorný – respektive zpravodajství o tom, co přijala Poslanecká směnovna na svém zasedání z počátku prosince 1990. Šlo opět o důležité zákony – mj. o novelu zákona o malé privatizaci. Tentokrát uslyšíme hlas další z osobností politického života oné doby – novináře a tehdy poslance Jiřího Rumla. Podává zprávu o činnosti vyšetřovací komise událostí 17.11.1989.

Na Slovensku se něco děje – buďme realisty – Pithart mluví otevřeně o krizi
Další důsledky jednání o kompetečním zákoně. Dramatické vystoupení Petra Pitharta – předsedy České vlády – na mimořádné schůzi České národní rady ze dne 7. 12. 1990. Boj o budoucnost federace tak opět postoupil do další fáze.

Petr Pithart, předseda České vlády

Petr Pithart, předseda České vlády. Foto: creative commons

8. prosince vystoupil v kostela sv. Jakuba tenorista Plácido Domingo
A to už se konečně v prosincovém dění ozývají Vánoce! O Vánocích tohoto roku se totiž Praha měla stát symbolem svobody, který se měl objevit v průběhu Vánoc na obrazovkách lidí celého světa.

Plácido Domingo

Tenorista Plácido Domingo. Foto: public domain

S federací to začíná být hodně nakloněné – zasáhne prezident republiky?
Na tuto otázku odpovídá Václav Havel na závěr prohlášení k aktuální situaci ve vývoji státu. Jeho slova zazněla v pravidelných Hovorech z Lán v neděli 9. prosince 1990.

Václav Havel

Zásadní projev prezidenta republiky
A jak slíbil, tak se i stalo: Václav Havel pronesl závažný projev v pondělí dne 10. prosince ve Federálním shromáždění. Přinášíme ho zde v plném znění.

Pro tuto chvíli, tedy v prosinci 1990, dopadla vyhrocená situace uspokojivě. Federální shromáždění navržený kompetenční zákon přijalo. Nastal na jistou chvíli klid. Všem bylo ale jasné, že česko-slovenské spory vyřešeny nejsou. A proces rozpadu federace bude mít brzy své pokračování.
Přece jen jedno shromáždění na Václavském náměstí!
To se však uskutečnilo až o Štědrém dni večer, kdy se na tomto hlavním místě pražských revolucí a demonstrací setkali občané, aby oslavili Vánoce tohoto roku zpěvem slavné Vánoční mše Jakuba Jana Ryby.

0:00
/
0:00
Vánoce na Václavském náměstí

Vánoce na Václavském náměstí. Foto: wikipedia commons