Charita zmapovala sociální situaci v Česku a navrhla soubor opatření

Sociální nůžky se v Česku nebezpečně rozevírají. I když společnosti bohatne, stále přibývá chudých a lidí bez domova. Sociální situaci mapuje zpráva Charity Česká republika, která zároveň navrhuje sérii opatření, bez nichž se životy chudých lidí nezlepší. Zpráva má název Caritas Cares a vychází každé dva roky.

Národní zprávy Caritas Cares vznikají na základě každodenní práce s lidmi žijícími v chudobě. Jejich smysl přibližuje ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„My jsme se jako Charita Česká republika připojili k takové stínové zprávě o stavu chudoby, kterou vydávala Caritas Europe v rámci celé Evropy. Ze 46 členů Charity Europe tuto zprávu vydává již 16 zemí, mezi nimiž jsme i my. Z těchto zpráv se potom dělá celková zpráva o stavu chudoby v rámci celé Evropy, která se potom prezentuje v evropských institucích.“

Národní česká zpráva se zaměřila na pět oblastí, které vyjmenovává analytička Martina Veverková.

„Týká se to dostupnosti služeb zaměstnanosti, což v našich podmínkách je úřad práce, potom bydlení a předškolní péče o děti. A pak jsme sami vybrali témata, která je pro nás hodně důležitá: zdravotní péči a dostupnost sociálních služeb pro lidi bez domova.“

A jak říká další z autorů zprávy Iva Kuchyňková, jako nejpalčivější téma vyšlo dostupné bydlení.

„Tam narážíme u preventivních služeb, ať už to jsou sociálně-aktivizační služby pro rodiny, lidi bez domova, nebo služby, které pomáhají seniorům. Není dostupné bydlení, které by si mohli zaplatit. Je potřeba vyvolat systémovou změnu v této oblasti a nastavit legislativu tak, aby bydlení bylo v této republice dostupné a pomáhalo řešit nepříznivé situace.“

V oblasti zaměstnanosti našli autoři zprávy následující problémy.

„Tady je velký problém v přístupu úřadů práce, kdy se lidé setkávají s nedůstojným jednáním, ne vždy dosahují dávek, na které mají nárok, pracovníci nám sdělují, že situace těch lidí, kteří se obrací na úřad práce, neřeší komplexně, ale je to velký problém. Byli bychom rádi, kdyby v této oblasti došlo ke změnám a zároveň aby se rekvalifikace lidí, kteří potřebují zaměstnat, obzvláště lidé nad 50 let, zaměřovaly na oblasti, které jsou potřebné. Zde je potřeba učinit revizi.“

Další oblast se týkala předškolní péče.

„Tam nás zajímala dostupnost mateřských škol a vůbec služeb pro děti. Je velký problém, když matka samoživitelka chce pracovat, aby dosáhla na školku. Systém se sice podpořil dětskými skupinami, což je fajn, ale většina dětských skupin musí být z části hrazena rodiči a ty částky jsou velmi vysoké a sociálně slabší rodiny na ně nedosahují, takže to neřeší jejich problém kam dát dítě, když potřebují pracovat.“

Další problémy jsou v oblasti zdravotní péče.

„Často se stává, že lidé bez domova nemají registraci, lékař je nepřijme. Může přijít banální chřipka, a když se neléčí, ten člověk může dostat zápal plic a až teprve potom se dostane do nemocnice. Jenže po přeléčení ještě není vyléčen, a dostává se zpět na ulici a všechno se opakuje. Azylové domy dosud nejsou zaměřeny na doléčení lidí bez domova a vzniká problém, že lidé, kteří potřebují doléčení, nebo i péči, nemají kde být. Je potřeba, aby se změnil systém sociální péče o lidi v rámci prevence a aby bylo možné řešit i situaci lidí, kteří potřebují nejen pomoc sociální, ale i zdravotní.“

V oblasti zdravotní péče mají však potíže i jiné skupiny obyvatel – například senioři.

„Když si představíte paní, která dostala diabetes, potřebuje píchat inzulín, ale třesou se jí ruce. Lékař indikuje pouze zaučení, to proplatí pojišťovna, ale ve chvíli, kdy potřebuje aplikovat dál někým druhým, není možné, aby za ní jezdila zdravotní sestra, protože to neproplatí zdravotní pojišťovna. Vzniká patová situace, kdy člověk z takto banálního důvodu, když nemá blízké či rodinu, kdo by mu pomohl, skončí v pobytovém zařízení. Těch situací, které nastávají v terénu u těch zdravotně postižených nebo u seniorů, je hodně a je velmi smutné, že z takovýchto důvodů, kdy nejsme schopni zajistit zdravotní péči, musí ze svého bydliště odcházet.“

Pátá oblast se týká služeb pro lidi bez domova, které nestačí pokrývat poptávku.