Česko má nového rabína Davida Maxu a Praha novou synagogu

20. září 2020

V posledních dvou týdnech prožíval významné životní události nový český rabín David Maxa. Ve čtvrtek 10. září se v Berlíně, kde studoval, konala slavnostní ceremonie k jeho rabínské ordinaci. A toto úterý otevřel v centru Prahy novou synagogu progresivní židovské komunity Ec chajim, jejíž jméno znamená Strom života.

David Maxa začal svá rabínská studia v roce 2014 na rabínském a kantorském semináři Abraham Geiger College při Univerzitě Postupim a jeden rok studoval i v Izraeli. Jeho rabínská ordinace se konala v krásných prostorách berlínské Synagogy Rykestraße. Jak sám říká, vztahy mezi českými a německými židovskými komunitami mají dlouhou tradici.

David Maxa: „Vztahy mezi židovskými komunitami na českém území a v Německu spojuje velká společná historická zkušenost, která se datuje až do 18. a 19. století až k hnutí židovského osvícenství, takzvané Haskaly, která má své kořeny v Německu společně s Mosesem Mendelssohnem a Abrahamem Geigerem. V průběhu historie po vzniku tohoto židovského osvícenství, její vlivy postupně začaly přecházet i na území dalších zemí a také na české území.

Právě do 19. století a do první poloviny 20. století před válkou spadá rozvoj vztahů mezi židovskými komunitami v Německu a na českém území a vzájemné prolínání všech možných vlivů.

David Maxa: „Třeba v českých synagogách se hrála hudba od německých židovských synagogálních skladatelů, také stojí za zmínku česká židovská literatura psaná ovšem v německém jazyce, dál také vzdělávání rabínů, z nichž někteří studovali ať už na Hochschule für die Wissenschaft des Judentums čili na Vysoké škole pro vědu o židovství v Berlíně, anebo také na židovském teologickém semináři v Breslau. Takže tyto vztahy existovaly velmi intenzivně, ale v důsledku šoa došlo k jejich přerušení právě z důvodu zničené infrastruktury židovské kultury a náboženství, ale zároveň také z důvodu zničení komunit. A my jsme moc rádi, že dnes ty vztahy můžeme postupně obnovovat.“

David Maxa je rabínem progresivní židovské komunity Ec chajim / Strom života, která toto úterý otevřela svou novou synagogu v centru Prahy. Ještě nedokončenou synagogu poctila 20. srpna svou návštěvou ministryně spravedlnosti a ochrany spotřebitele Spolkové republiky Německo Christine Lambrechtová. I ji zaujalo spojení mezi německým a českým progresivním judaismem v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Christine Lambrechtová: „To je hodně působivé, že rabín David Maxa studoval v Německu a teď je tady hodně aktivní. To ukazuje, že spojení s Německem je zase velmi dobré a že společně bojujeme za to, aby Židovstvo mohlo žít i v budoucnu zase tak aktivně a radostně, jak to vidíme tady. To vidím jako hodně působivé a bylo pro mě velkou radostí, že jsem při tom mohla být.“

Jako své rabínské motto si David Maxa zvolil citát z proroka Izajáše: „Mír a zdar dalekému i blízkému, řekl Věčný.“

Spustit audio