SERIÁL

4) Rekonstrukce vysílání z Plzně v květnu 1945

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00541791.jpeg

Žádná československá rozhlasová stanice nezahájila činnost tak dramatickým způsobem, jako tomu bylo v Plzni.

Budoucí ředitel rozhlasu Karel Šindler ujížděl s odjištěným samopalem v automobilu zabrat německou vysílačku . Bylo 5. května 1945 8.00 hodin ráno a po autě stříleli esesáci. Němce na Obcizně se podařilo odzbrojit a vysílačku obsadit. Odbojáři z plzeňské pošty rychle provedli některé úpravy a ve 12.05 hod. se éterem rozlehlo první Šindlerovo hlášení.

Plzeňská vysílačka nebyla vybavena pro vysílání programů. První mikrofon pro naléhavé výzvy a zprávy o průběhu revolučních a poválečných událostí byl vypůjčen z protiletecké obrany. Po čtrnácti dnech zapůjčil Josef Skupa gramofon, zesilovač a mikrofony a za jeho vedení bylo vybudováno první studio.

Zvukové záznamy z té doby nemáme, ale to, co se z května 1945 v plzeňském rozhlase pečlivě uchovává, jsou velké kartony s originály zpráv, které tehdy četli lidé, jejichž jména a hlasy dnes už neznáme.

Z těch starých dokumentů je patrné, že byly psány ve spěchu. Jsou to zprávy psané rukou i na stroji na nejrůznějších lístcích papírů – od školních sešitů i po drobné útržky nebo dokonce balící papíry. To, co bylo po ruce…
Pokusme se po letech sestavit jednu zpravodajskou relaci, jak mohla tehdy v druhé polovině května zaznít z plzeňského rozhlasu. Dochoval se dokonce rukou psaný program vysílání na 26. květen 1945.

6.00 hodin zahájení a pestrá směs z desek
6.45 až 7.00 zprávy
7.00 až 7.30 zprávy o koncentračních táborech a osobní zprávy
7.30 až 8.00 koncert z desek
8.00 až 10.30 se nevysílá
10.30 až 10.45 zprávy
do 11 hodin zahraniční zpěvy

12.00 – 12.15 zprávy
11. až 12 hodin klasická hudba z desek

autor: Bronislava Janečková