Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

4. březen 2012

Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Celebruje P. Zdeněk Mareš.

Klášterní kostel Obětování Panny Marie je nejcennější umělecko-historickou památkou v Českých Budějovicích. Byl založen spolu s městem v r. 1265 a budován byl několik následujících desetiletí. Prvních pět století sloužil v klášteře usazeným dominikánům, kteří byli v 18. století vystřídáni piaristy a následně redemptoristy. Ti museli v r. 1949 klášter i kostel opustit a ten je od té doby spravován farním duchovenstvem.

Kostel je utvářen jako bazilikální trojlodí s nevystupující příčnou lodí. Kněžiště je orientováno k východu a západní průčelí přiléhá k městské hradbě. Z jihu přiléhá ke kostelu křížová chodba kláštera.

Interiér kostela působí ve svém celku převážně goticky. Velmi vzácně jsou dochované gotické nástěnné malby ze 14. a 15. století. Hlavní oltář i oltáře sv. Vojtěcha a sv. Josefa Kalasántského v čele postranních lodí jsou dílem lineckého řezbáře J. Rinta. Pozornost si zaslouží i rokoková kazatelna, varhany ze 17. století a zbytky barokních lavic.

Spustit audio