Bohoslužba Církve československé husitské z chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě

26. prosinec 2012

Bohoslužba Církve československé husitské z chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě. Slavnostní bohoslužbu s kázáním sloužil pražský biskup David Tonzar. V průběhu liturgie zazněly vánoční písně v podání mezzosopranistky Ilony Slavíkové.

Chrám sv. Mikuláše patří k nejstarším kostelům Starého Města pražského, v pramenech je v souvislosti s povodní poprvé zmiňován již k roku 1273. V původním farním kostele s velkou kazatelskou tradicí působili Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a další předchůdci husitství a reformace. V roce 1635 připadl kostel benediktinům z emauzského kláštera Na Slovanech, kteří při něm začali budovat klášter; v rámci výstavby areálu nakonec původní kostel zbourali a v letech 1732 až 1737 nechali postavit kostel nový. Autorem projektu byl slavný architekt pražského baroka Killian Ignác Dienzenhofer. Staroměstský kostel sv. Mikuláše patří k jeho vrcholným dílům a jeho komplikovaně utvářený vnitřní prostor se zajímavou světelnou režií a malebnou plastičností je jedním z nejsugestivnějších pražských chrámových interiérů.

Od roku 1920 slouží chrám Církvi československé husitské, která byla na tomto místě v lednu téhož roku vyhlášena. Bohoslužby se zde konají každou neděli, v chrámu se kromě bohoslužeb konají i pravidelné koncerty renesanční, barokní a klasické hudby.

Spustit audio