Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků

5. leden 2014

Biblický text: Žalm 1; Host pořadu: starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas,
jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu