Akademická duchovní správa ČVUT zahajuje svoji činnost

9. říjen 2012

Dnes se ve 20.00 hodin koná v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském slavnostní bohoslužba "Veni Creator Spiritus" celebrovaná pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Při ní bude zahájena činnost Akademické duchovní správy ČVUT v Praze.

Duchovní správu pro akademickou obec Českého vysokého učení technického v Praze ustavil pražský arcibiskup 1. března 2012. Ke svému rozhodnutí říká: „V současné době se počet vysokoškolských studentů zmnohonásobil v celé naší zemi. V hlavním městě Praze jich studuje téměř 120 tisíc. Proto již nestačí pouze jediná akademická farnost u Nejsvětějšího Salvátora a byla zřízena druhá, která se zaměří především na studenty technických oborů.“

Rektorem nové akademické duchovní správy je P. Vladimír Slámečka Ph.D., absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT a současně Katolické teologické fakulty UK. „Považuji za výborné, že P. Slámečka učí na ČVUT. Může tak v sobě propojit své kněžské povolání a duchovní práci a své zkušenosti při výuce na vysoké škole technického zaměření,“ poznamenává kardinál Dominik Duka. P. Slámečka založil na konci 90. let studentský klub „Hovory o životě“, který byl počátkem všech pastoračních aktivit na ČVUT.

Veliké pochopení pro vznik nové duchovní správy projevil také rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček, který se rovněž zúčastní bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje.

Více na http://ads.cvut.cz.

autor: Arcibiskupství pražské
Spustit audio