Adjibolo

21. září 2009

Adjibolo přišla do Limbe Wildlife Centre když jí bylo pouhých 6 měsíců. Vyšší úředník ministerstva zemědělství, pan Adjibolo, ji zabavil lovci, který se ji pokoušel prodat.

Když Adjibolo přišla do Limbe Wildlife Centre, jeden z našich dlouhodobých dobrovolníků s ní zůstával více než tři měsíce. Adjibolo potřebovala společnost a péči 24 hodin denně. Během dne Adjibolo s dobrovolníkem sedávali zvenku u gorilího výběhu, aby Adjibolo mohla sledovat ostatní gorily a odpozorovávala jejich chování. V noci spávala Adjibolo s dobrovolníkem vedle sebe.

Když bylo Adjibolo asi 9 měsíců, dospěli jsme k názoru, že je dost stará na to, abychom jí představili jedné z dospělých goril, Abbey. Abbey se začala o Adjibolo velmi zajímat a rychle se stala její náhradní matkou.

Adjibolo na snímku z letošního dubna

Dnes jsou Adjibolo přibližně dva roky. Společně s Abbey žijí v naší malé tlupě spolu s Arno a Tinu. Tinu, další samice, se o Adjibolo také živě zajímá o občas si jí od Abbey půjčuje. Hodně si spolu hrají a Tinu ráda vozí Adjibolo na zádech po výběhu.

Adjibolo stále ještě dostává mléko ráno a večer. Zbytek dne jí stejnou potravu jako ostatní gorily: zeleň, ovoce a zeleninu. Roste a v současné době má velké břicho jako mnoho dospělých gorilích samic. Přesto je velmi obratná a ráda se houpe na provazech ve výběhu.

Adjibolo
Simone de Vries pracuje v kamerunské záchranné stanici Limbe Wildlife Centre (LWC) od roku 2006. V dubnu letošního roku se stala její manažerkou. Projekt Odhalení se snaží finančně podporovat činnost LWC, nejen proto, že pečuje o gorily, které byly pytláky připraveny o rodinu nebo jsou jinak handicapovány, ale také proto, že se zaměřuje na vzdělávaní a ekologickou osvětu dětí i dospělých. Simone de Vries je autorkou charakteristik goril z LWC, které Vám budeme postupně představovat. Jejich prostřednictvím se můžete dozvědět další podrobnosti o životě centra, se kterým jste se měli možnost seznámit díky našim dvěma přímým přenosům.
autor: Simone de Vries
Spustit audio