Žulové bloky s lípou uprostřed připomínají židovské obyvatele Jindřichova Hradce

28. květen 2017

V pondělí uplynulo 75 let od transportu jindřichohradeckých Židů do Terezína. Na Zákosteleckém náměstí v Jindřichově Hradci to od neděle připomíná nový památník.

Bývalá židovská čtvrť v Jindřichově Hradci se nachází v historickém centru, ohraničená je zhruba řekou Nežárkou, Husovými sady, Panskou ulicí a kostelem sv. Jana Křtitele. „Od konce 13. století je tohle území bráno historicky jako první osídlení jindřichohradeckých Židů, kterých tenkrát mělo být asi osm rodin,“ říká Marta Leblová ze spolku Zikaron, který se zasadil o to, aby na Zákosteleckém náměstí vznikl památník.

„Památník je tvořen šesti kamennými bloky, které kdyby se spojily jako nějaká skládačka, tak by vytvořily tvar Davidovy hvězdy. To je první symbol odkazující na judaismus, židovské náboženství. A uprostřed je zasazen strom, lípa, která byl zvolena jako národní strom Československa a její větve, už je to trochu vidět, rostou tak, že tvoří židovský svícen,“ dodává.

Stavba památníku vyšla zhruba na 200 tisíc korun. Kromě spolku Zikaron na ní přispěli i soukromí dárci, česká židovská obec nebo město. „Částka, kterou vydává město Jindřichův Hradec na úpravu toho prostředí je 199 tisíc bez DPH. Náklady na žulové kvádry, desku a osazení té lípy šly za spolkem Zikaron,“ uvádí místostarosta Bohumil Komínek.

Památník na Zákosteleckém náměstí v Jindřichově Hradci, který připomíná zdejší židovské obyvatele

Židovskou komunitu kromě nového památníku připomíná bývalá synagoga a židovský hřbitov. Dále jsou ve městě domy významných židovských továrníků nebo pozůstatky továrních objektů, které jsou spjaty s působením Židů v Jindřichově Hradci.

Kolem roku 1880 při sčítání žilo ve městě přes 300 lidí židovského vyznání. „Před druhou světovou válkou jich zde bylo něco přes dvě stovky, a když ještě upřesníme ten rok 1942, kdy se jindřichohradeckých Židů dotklo povolání do transportu, tak tím transportem bylo vypraveno přes 130 lidí, kteří v tu danou chvíli v Jindřichově Hradci žili,“ připomíná Marta Leblová.

Památník Šoa na Zákosteleckém náměstí odhalil spolek Zikaron symbolicky v předvečer 75. výročí dne, kdy byli Jindřichohradečtí židé zařazení do transportu do Terezína, odtud pak byli odsunuti do dalších koncentračních a vyhlazovacích táborů.

autor: hoch
Spustit audio