Znáte pelichaniště?

23. listopad 2001

Pelichaniště je termín, který má cosi společného s pelicháním ptáků, jak je z názvu patrné. A na rozdíl od podobných slov, jako jsou hnízdiště a zimoviště, kdy vlastně u každého druhu ptáka můžeme říci, že hnízdiště je místo, kde se daný pták pravidelně rozmnožuje, zimoviště je místo, kde tráví zimu, tak použít termín pelichaniště má smysl jen u některých ptačích druhů.

Je to místo, kde dochází pravidelně k pelichání peří a má to smysl užívat u takových ptáků, jako jsou různé druhy kachen, labutí nebo hus. Tito ptáci mají na rozdíl od svých ostatních příbuzných trošku nevýhodu v tom, že v průběhu pelichání vlastně ztrácejí na dobu několika týdnů schopnost letu, protože jim vypelichají všechny letky najednou a musí někde ve skrytu počkat, než jim naroste peří nové.

A právě pro tyto ptáky je výhodné se během této doby shromažďovat, často ve velkých počtech, na některých jezerech nebo rybnících, kde jsou relativně v bezpečí a kde je dostatek potravy pro tuto dobu několika týdnů, někdy se jedná až o měsíc.

Pelichání ptáků je geneticky fixní záležitost a je to naprosto pravidelná obnova peří, protože přeci jenom to není struktura trvalá, je třeba po hnízdění, které je náročné, opotřebovaná. Pelichání v naprosté většině případů předchází vlastnímu tahu do zimovišť, kdy si dokážeme představit, že táhnout na zimoviště je mnohem lepší s čerstvým novým peřím než s nějakými starými ušmudlanými pery. Takže můžeme mluvit o migracích na pelichaniště, které předchází vlastní migraci na zimoviště.

autor: Jaroslav Šimek
Spustit audio