Život prvních křesťanů

22. červenec 2012

Biblický text: Skutky 2,41-47; Host pořadu: Prof. Jan Heller

Repríza z 17. dubna 2005.

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu