Židovské tradice a zvyky

21. listopad 2010

Lidé si odedávna zpestřovali svůj život svátky a slavnostmi, které měnily jeho každodenní běh. Zvláštní místo patří svátkům náboženským a mezi nimi židovským, které náležejí k nejstarším. Na pomoc těm, kdo se s nimi chtějí dobře seznámit, a současně pochopit i jiné židovské zvyklosti, přichází kniha „Židovské tradice a zvyky“. Přibližuje ji recenze, kterou napsal Lubor Falteisek.

Autory knihy „Židovské tradice a zvyky“ jsou Bedřich Nosek a Pavla Damohorská. Docent Nosek patří k významným znalcům v oborech judaistka a hebraistika, je ředitelem Ústavu židovských studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dr. Pavla Damohorská zde působí jako odborná asistentka. Je tedy zřejmé, že publikace, kterou navíc doplňují i názorné ilustrace, je pojata velmi fundovaně. Hodně však dá i méně připraveným zájemcům o danou tematiku.

Kniha se podrobně zabývá životem židovských věřících a zvyklostmi, které jej už po dlouhá staletí provázejí. V první polovině díla autoři přibližují, jaké slavnosti a rituály provázejí lidský životaběh, jenž začíná narozením dítěte a končí péčí charitativního spolku Chevra kadiša neboli Pohřebního bratrstva o správný a rychlý pohřeb. Mimo jiné se v knize dozvíme i o prastaré zvyklosti ověřování, zda člověk zemřel: člen bratrstva přiložil pírko na několik minut k nosu zesnulého. Když se pod jeho dechem nepohnulo, bylo tělo položeno na podlahu nohama směrem ke dveřím a přikryto prostěradlem. Ústa zesnulého byla zavázána šátkem a palce u nohou svázány k sobě nití...

Další oddíl knihy zasvěcené židovským tradicím a zvykům se zabývá náboženskou praxí - bohoslužebnými úkony od shromáždění v synagoze a čtení tóry až po kašrut neboli stravovací zásady, které má židovský věřící dodržovat. Patří k nim například povinnost oddělit jídlo masité a mléčné včetně nádob, v nichž se oba druhy pokrmů připravují, a samozřejmě zásady o rituálně čisté a nečisté stravě. Jíst se smí vše z ryb, co má ploutve a šupiny, a dále přežvýkavci s rozpolceným kopytem. Mezi zapovězená zvířata tak patří nejen vepř, ale i kůň, osel, hlodavci, žralok či medvěd. Uvedené zásady vycházejí z textu židovských biblických knih, ale souvisely i s teplým klimatem na území Izraelitů, tedy s kazivostí masa.

V poslední části knihy „Židovské tradice a zvyky“ jsou pak přiblíženy vlastní židovské svátky. Věřící židé při nich dávají najevo svou oddanost biblickému poselství a současně si připomínají pohnutou minulost svého národa. Kniha Bedřicha Noska a Pavly Damohorské je dosud nejdůkladnější původní domácí dílo přibližující rituály židovského náboženství.

autor: Lubor Falteisek
Spustit audio