Zbožní a bezbožní - labyrintem Evropy s Biblí v ruce

28. únor 2013

Cyklus volně navazuje na předchozí pořad B21 - Bible pro jednadvacáté století. Chce představit Evropu z hlediska současných i historických duchovních trendů.

Při tvorbě jednotlivých pořadů vycházíme například z těchto otázek: Jak se Bible zapsala do evropských dějin a jak ovlivňuje život současníků v různých částech Evropy? Jaký je současný stav náboženství v evropských zemích a jaké aktivity náboženských skupin, vývojové trendy a historické vlivy se v nich dají pozorovat? Jaké reakce na náboženství a alternativy se objevily? Jaký přesah měly a mají náboženské myšlenky v sekulární společnosti – například v oblasti umění, kultury či institucí? Jaké povědomí o náboženských kořenech mají obyvatelé jednotlivých zemí – ať už se k k nim hlásí nebo je odmítají?

Spustit audio

Více z pořadu