Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!

1. prosinec 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Židé na Olivové hoře v Jeruzalémě

Biblický text: Žalm 122; Host pořadu: Petr Chalupa

Poutní píseň, Davidova.
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.

Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!

Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!"
Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu