Záchranné centrum v Limbe

3. listopad 2005

Současné výzkumy naznačují, že populace lidoopů mohou být ve volné přírodě vyhubeny během několika desítek let. Důvodů je celá řada: těmi hlavními je neustálé ničení biotopů, lov a následný obchod s masem divokých zvířat (tzv. busmeat trade), odchyty mláďat pro komerční průmysl a chov v zajetí (tzv. pet trade) a také nebezpečí přenosu nemocí, které likvidují populace lidoopů plošně.

Lov lidoopů pro vlastní potřeby domorodců, ale i pro komerci vzrůstá hlavně z důvodů snadné dostupnosti moderních zbraní a střeliva, stejně jako zlepšenou přístupností vzdálenějších oblastí pralesa cestami, které budují těžařské společnosti. Odhaduje se, že v Africe je každoročně zabito až 8 tisíc lidoopů na maso. Aby lovci získali jedno šimpanzí mládě, většinou musejí zabít 8 až 10 dospělých jedinců. Tragické situaci výrazně napomáhá v mnoha afrických zemích nestabilní politická a ekonomická situace, nedostatečné prosazování zákonů, korupce, války, sociální nejistota, bída atd.

Proti síti lovců a pytláků stojí různé skupiny profesionálních i dobrovolných ochránců přírody, kteří se snaží bránit nekontrolovanému lovu, odchytu i obchodu s divokými zvířaty. Zabavená a zachráněná zvířata, zvláště mláďata, je ovšem nutné někam umísťovat, pečovat o ně a snažit se je případně připravit pro navrácení do přírody. Tomu slouží záchranné stanice, tzv. sanctuaries, které vznikají na mnoha místech afrického kontinentu.

Mláďata goril bývají často nalézána na tržištích, ale také na ulicích či ve vesnicích, v hotelích a garážích či podél cest. Zde všude jsou nabízena k prodeji. Trpící zvířata jsou přivázána k betonovým deskám, uvězněna v miniaturních klecích či navlékána do kostýmků a předváděna k pobavení obecenstva. Záchranné stanice poskytují těmto traumatizovaným a mnohdy i zraněným jedincům potřebnou péči a veterinární ošetření.

Některé stanice se pokoušejí alespoň částečně navrátit lidoopy do volné přírody. V roce 2001 bylo v záchranných stanicích umístěno 560 lidoopů a odhaduje se, že je stále nelegálně drženo nejméně dalších tisíc lidoopů. Stanice podporují zejména zahraniční nevládní organizace, zahraniční sponzoři a turisté, kteří je navštěvují. Mnohé stanice jsou také podporovány zoologickými zahradami, které samy chovají lidoopy. Většina stanic se neustále potýká s nedostatkem peněz pro zajištění základních potřeb zvířat. Bohužel, někdy se dokonce stává, že kvůli nedostatku financí musejí stanice odmítnout umístění dalších jedinců.

Jedním z cílů záchranných stanic je vzdělávání místního obyvatelstva. Je důležité u nich podněcovat zájem o ochranu zvířat a jejich biotopů. Tyto aktivity výrazně napomáhají při omezení bushmeat trade a pet trade. Uvědomělost místního obyvatelstva může zabránit destrukci pralesů. Stanice pořádají speciální programy a vzdělávací akce pro školy, vesnice, lovecké tábory a další veřejnost. Při stanicích vznikají výchovné kluby pro školní děti. Stanice se snaží prezentovat ochranu lidoopů v místních rádiích a televizích.

V roce 2001 bylo založeno zastřešující sdružení Pan African Sanctuary Alliance (PASA). Cílem PASA je podporovat, pomáhat a povzbuzovat záchranné stanice v jejich úsilí o záchranu lidoopů a dalších primátů.

Jedním z významných záchranných center je Limbe Wildlife Centre (LWC). Projekt tohoto centra vznikl zásluhou kamerunského ministerstva životního prostředí a nevládní organizace Pandrillus, která se věnuje záchráně primátů v Kamerunu a Nigérii. LWC je stabilní a důvěryhodná záchranná stanice, která se mimo jiné stará taktéž o jedenáct goril. Vznikla v roce 1994 na místě staré Limbe zoo a slouží nyní jako útočiště pro zabavená zvířata, především pak pro lidoopy a další primáty. V současné době je zde umístěno 142 zvířat, z toho 121 primátů.

Nedílnou součástí aktivit LWC je vzdělávání místního obyvatelstva, a to skrze komentované prohlídky LWC, vzdělávací akce pro školy a další veřejnost. Vzděláváním obyvatelstva se LWC snaží snížit obchod s masem z volně žijících zvířat a omezit držení lidoopů jako mazlíčků a obchod s nimi. Při LWC vznikl klub Nature. Aktivity klubu přitahují místní děti, které zde získávají porozumění pro volně žijící zvířata a jejich prostředí. Děti se zabývají tématy jako: ohrožená zvířata, ekologie deštného pralesa, ochrana volně žijících zvířat, hrozby pro kamerunskou přírodu. Dále pak jsou pořádány ekologické a ochranářské semináře pro studenty středních a vysokých škol. Bohužel vzdělávací aktivity LWC jsou neustále omezovány nedostatkem financí.

Více informací a aktuální zprávy o dění v LWC je možno najít na: internetových stránkách LWC

autor: Martin Smrček
Spustit audio
Projekt Odhalení