Záchrana posledních goril nigerijských

21. květen 2009

Na kriticky ohrožené gorily nigerijské, nejvzácnější ze všech lidoopů, se v roce gorily upřela zvýšená pozornost. Proto přinášíme text prohlášení African Conservation Foundation, zveřejněný v minulých dnech k záchraně goril nížinných nigerijských.

BUEA, jihozápadní Kamerun, 1. květen 2009 /PRNewswire/. Na základě deklarace z roku 2009, vyhlášeného za rok gorily, zahájily African Conservation Foundation (ACF) a Environment and Rural Development Foundation (ERuDeF) zvláštní kampaň zacílenou na zvýšenou pozornost k současné alarmující situaci, ve které se nachází gorila nigerijská.

Kampaň na záchranu gorily nigerijské vyžaduje mezinárodní úsilí v rámci projektu Great Ape Survival Project (GRASP), které by zabezpečilo dlouhodobé přežití těchto velkých lidoopů v divočině. GRASP je společným projektem organizací United Nations Environment Program (UNEP) a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).

Cílem této kampaně je zaměřit pozornost na gorily, zvýšit obecné povědomí lidí o relativně málo známé gorile nigerijské a také výrazněji finančně podporovat její ochranu. V minulých letech byla organizována řada expedic, které měly zjistit, jaký je celkový stav zbývajících populací této vzácné gorily.

Aby byla zvýšena pozornost na záchranu tohoto druhu a byli zainteresováni mladí lidé z místních komunit, zúčastnil se tým také jednoho z nejobtížnějších výstupů v Africe - the Mount Cameroon Race - a umístil se v tomto roce na třetím místě. The Mount Cameroon Race, výstup na horu Kamerun do výšky 4100 metrů nad mořem, je pro lidi, vzhledem k terénu, klimatu a topografii, jedním z nejnebezpečnějších výstupů.

Gorila nigerijská je v současné době na seznamu kriticky ohrožených druhů a nachází se pouze na malém území 12,000 km2 podél řeky Cross River po obou stranách hranice mezi Kamerunem a Nigérií. Kritické ohrožení znamená, že počet goril poklesl (nebo poklesne) o 80 % během tří generací - pokud se situace nezmění.

V současné době zbývá méně než 300 goril nigerijských. Jako pro mnoho jiných ohrožených druhů představuje největší hrozbu ztráta vhodných přirozených lokalit vlivem lidských zásahů do jejich přírodního prostředí.

"Gorilu nigerijskou ohrožují i další faktory, protože se díky změnám klimatu mění také struktura a množství srážek," řekl Arend de Haas, ředitel ACF. "Nelegální lov divokých zvířat poskytuje místnímu obyvatelstvu značnou část živočišných bílkovin. Gorily byly místními obyvateli také zabíjeny proto, že se lidé cítili ohroženi nebo že se ochrana goril dostávala do konfliktu s pěstováním plodin."

ACF spolupracuje s ERuDeF na ochraně velkých lidoopů v horských pralesích jihozápadního Kamerunu od roku 2003. Program na záchranu gorily nigerijské probíhá podle Regionálního akčního plánu přijatého v roce 2007 a zahrnuje vytvoření komunitami řízené ochrany lokalit, výuku a výchovu dřívějších pytláků, koordinaci ochrany goril na obou stranách hranice, vývoj ekoturistiky a také zlepšení legislativy a posílení zákona.

Více informaci najdete na webových stránkách:
www.CrossRiverGorilla.org
AfricanConservation.org
www.Art-for-Africa.net

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení