Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine

23. říjen 2016

Biblický text: Žalm 130; Host pořadu: Evangelický farář Miloš Rejchrt

Poutní píseň.
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,
kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.

Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro,
když drží stráž k jitru.

Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu