Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine

13. březen 2005

Biblický text: Žalm 130 Host pořadu: Biskup Církve Československé husitské Petr Šandera

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?

Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.

Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je něho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu