Výročí vypravěčovo (nedožité)

15. duben 2016

Populární herec, zpěvák, skvělý vypravěč…v nejlepším smyslu toho dnes tak módního slova „bavič“ Jan Faltýnek by se 12. dubna tohoto roku dožil 80 let. Nejen že se jich nedožil, ale odešel ze života bohužel o mnoho let dříve. Když v prosinci 1995 zemřel, bylo mu teprve 59 let.

Jan Faltýnek (k předchozím datům uveďme pro pořádek ještě datum narození – 12. duben 1936, Ostrava) měl k tomu, aby se stal hercem, rodové předpoklady. Hercem byl jeho otec, jeho matka byla operetní zpěvačkou (čili subretou). A přesto se Jan coby mladík s hereckou profesí nejprve míjel. Vyučil se totiž elektrikářem. Toto řemeslo ho ovšem postupně na divadelní prkna stejně přivedlo. Stal se divadelním technikem v Krušnohorském divadle v Teplicích. Později začal ve stejném divadle působit jako inspicient operetního souboru. A od toho byl už krůček k tomu, aby začal sám v divadle působit herecky. Nejdříve po několik let jako člen operetního souboru – jak se ukázalo, byl k tomu nadán nejen po stránce herecké, ale i pěvecké. Ukázku Faltýnkova zpěvu si můžete poslechnout na jednom ze dvou zvukových úryvků na této stránce.

Jan Faltýnek-1985

Po etapě působení v Krušnohorském divadle přešel Faltýnek do jiného oblastního divadla – a sice do Příbrami. Bylo to v letech 1959-62. Zde už hrál menší role, které mu však dodaly sebevědomí. Z Příbrami vedla jeho cesta už do Prahy, nejprve do Divadla Jiřího Wolkera. V roce 1967 pak na dalších 19 let zakotvil v Libni, přesně řečeno v Divadle S.K.Neumanna. Na této scéně vytvořil většinu svých stěžejních rolí. Byly mezi nimi i role hlavní – v inscenacích Václava Lohniského (hrál mj. v dramatizaci Dobrého vojáka Švejka, v Moliérových Šibalstvím Skapinových). V několika inscenacích hostoval i na scéně Národního divadla.

Jan Faltýnek-z natáčení veřejné rozhlasové estrády-1983

Jan Faltýnek při natáčení veřejné rozhlasové estrády - 1983. Foto: Archivní a programové fondy ČRo

Faltýnek byl bytostný komik. Svůj talent prosazoval především v menších, ale výrazných a rázovitých figurkách (jak v divadle, tak především ve filmu ztvárnil bezpočet řidičů, taxíkářů, kuchařů, číšníků, policistů…) Měl vynikající vypravěčský talent, který uplatňoval ve vystoupeních v nejrůznějších scénkách – ať už v televizních, rozhlasových či v „naživo“ realizovaných estrádách. Proti tomu však dokázal interpretovat i ryze poetické texty – v celé řadě pořadů v pražské vinárně Viola. Zpíval rovněž na četných večerech šansonů. Jeho předčasný odchod byl pro českou dramatickou kulturu velkou ztrátou.

Mrkvička-Faltýnek-při natáčení dramatizace Tichého Donu-1982

Ladislav Mrkvička a Jan Faltýnek při natáčení dramatizace románu Tichý Don (Šolochovův román zdramatizovali Jaroslava a Jan Strejčkovi, režii měl Jiří Horčička) - 1982. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Spustit audio