Vyčištění chrámu

9. duben 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ježíš vyhání obchodníky z chrámu. Autor: Jacob Jordaens

Biblický text: Matoušovo evangelium 21,10-17; Host pořadu: Jiří Mrázek.

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“

I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě „Hosanna Synu Davidovu“, rozhněvali se a řekli mu: „Slyšíš, co to říkají?“

Ježíš jim odpověděl: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?“

Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio