O pořadu Vertikála

Diskuse s hosty z různých oborů, které spojuje duchovní vnímání světa.

Debatují nad tématy, která jsou živá napříč společností. 

Vertikála je pořad pro ty, kdo pozvedají oči i mysl vzhůru a nebojí se ani pohledu do tajemných hlubin. 

Je pořadem pro posluchače, kteří jsou ochotni naslouchat druhým a přemýšlet i o názorech, jež jim nejsou vlastní, bez averzí a předsudků. 

Témata, kterými dnes lidé žijí, nebyla nikdy tak provázána s náboženstvím. A nikdy se tak neprolínala situace na globální scéně světa s tím, co se děje v mikrosvětech obyvatel střední Evropy. 

Vznikají třecí plochy kulturního charakteru, které mají často původ v náboženských otázkách. I v mnoha dalších ohledech platí, že jsme svědky změn, které nemají v novodobé historii obdoby. 

Vertikála chce nabídnout názory lidí, kteří mají ve svém systému hodnot zakomponovánu víru. Budeme se ptát na jejich názory na dominantní problémy současného světa i na otázky, které musí řešit lidé v každodenním životě. 

Připravují:
Eva Hůlková, Adam Šindelář, Martina Pouchlá, Naděžda Hávová a Veronika Sedláčková

Historie pořadu:
Vertikálu Český rozhlas Plus vysílá od 8. listopadu 2015. 

Pořad připravují

Další pořady

  • Šalom alejchem

    Magazín o židovském životě u nás i ve světě. O kultuře, náboženství, osobnostech. O židovské současnosti i historii.

  • Hergot!

    Neortodoxní pohled na duchovní záležitosti.