Veltrusy - zámecký park

7. červenec 2009

Místo leží 30 km od Prahy, nedaleko dálnice Praha - Drážďany. Sám zámek, dílo vrcholně barokní architektury 20. let 18. století, vznikl pro hraběte Václava Antonína Chotka na ostrově a rameni Vltavy. Je obklopen přírodně krajinářským parkem, který lze nazvat typem okrasného statku. Ten býval uzavřen lužními lesy, které se později staly základem dnešního parku.

Nejprve vznikla v nejbližším okolí zámku zahrada v tzv. francouzském stylu. Na ose poblíž zámku byla situována kašna s fontánou. Prostory od fontány až po dvouramenné schodiště, které vedlo z francouzské barokní zahrady rovnou do sálu zámku, byly vyzdobené sochami a dekorativními vázami. Podle Vltavy vedla i okružní alej.

Rudolf Chotek, který nechal zámek dostavět roku 1740, byl pokračovatelem i v budování zahrad. Sám nechal založit tureckou zahradu s maurským tureckým pavilonem a kioskem. Barokní zahradu před zámkem roku 1764 poničila povodeň, a tak nechal park rozšířit o plochy lesa na pravém břehu Vltavy a vytvořil průhledy na zámek, vše v barokním stylu.

Přeměna stávajícího parku a okolních lužních lesů na anglický krajinářský park byla započata roku 1785 Janem Rudolfem. Za svého pomocníka si vybral nejen velmi schopného ředitele schönnbrunských zahrad Richarda van den Schotta, ale i architekta Hummela, který je autorem několika staveb v parku. Jednotlivým zákoutím parku dominovaly zejména empírové stavby. Nacházel se tady například Modrý pavilon, umělá jeskyně se zříceninou, Holandský pavilon s cibulovinami, Chrám přátel venkova, Čínská bažantnice, Laudonův pavilon, Pavilon Marie Terezie. Bohužel park pronásledovaly po léta povodně, nebylo tomu jinak ani v 80. letech 18. století, kdy rameno Vltavy nebylo již průtočné a Chotek nechal pořídit stavidla na průplav. Bylo možno jezdit v parku na loďkách po jezírku. Součástí parku byla i obdělávaná pole a tak se tu harmonicky snoubila okrasa s užitkem.

Jan Rudolf zemřel roku 1824 a zanechal po sobě dílo hodné obdivu. Krajinářský park pojící okrasné a užitkové plochy doplněné romantickou architekturou tvořící dokonalá zákoutí s výtvarnou kompozicí, která spojuje lesní, lužní i polní krajinu v celistvou plochu. V ní jsou kombinovány místní mohutné stromy s vysazenými cizokrajnými druhy, základní podoba parku je dochována dodnes.

Zadní trakt zámku s loukou a rybníkem

Park má nyní rozlohu téměř 300 hektarů včetně daňčí obory na jihu. Přestože byl park i zámek velmi poškozen povodní v roce 2002, kdy voda sahala prakticky do výše 3,5 metru, pro návštěvníky jsou dnes připraveny prohlídky funkčních skleníků s bohatým sortimentem květin. Zámecké interiéry jsou dodnes uzavřené, protože v prostorách probíhá celková rekonstrukce, ale je zde možné zhlédnout expozici "Jak se opravuje památka" na novém prohlídkovém okruhu.

Zkázonosná povodeň nejen narušila statiku budov, ale přinesla i nánosy štěrku, kamení, písku a dokonce materiál z neratovické Spolany. Nejbolestnější byla zkáza 2000 stromů, další postupně odumírají ještě dnes. Proto lze při procházce parkem spatřit upozornění na možnost padajících větví. Doporučuje se chodit jen po upravených cestách.

Vidět můžete Laudonův pavilon, který má zrestaurovanou vnitřní výmalbu, nebo Egyptský kabinet s překvapením. Opraven již byl i Dórský chrám a hlavní brána do areálu. Novotou se skví budova špýcharu a pořádku jsou mostky přes vodní kanál. Lužním lesem se můžete projet i na kole. Obnoven byl průhled oborou a a zrekultivovány plochy Suché louky.

Obnovená síť cest s množstvím laviček pod starými statnými stromy, které přežily mohutnou povodeň roku 2002 i řádění orkánu Kirill roku 2007.

Jako by povodeň 2002 nestačila, rok 2007 byl ještě rokem likvidace kalamity po lednovém orkánu Kirill, který se prohnal parkem a měl na svědomí na 200 zlámaných a vyvrácených stromů. Průběžně po etapách probíhá realizace projektu s koncepcí rehabilitace celého areálu, který se má stát strategickým místem pro výlety. Cestovat se tady bude nejen na kolech, ale i koňmo či vodním kanálem na lodičkách. Proběhla již rozsáhlá rekultivace ploch, ale mnoho úprav je ještě zapotřebí.

Celý areál je součástí programu NATURA 2000 a do budoucna má sloužit k výukovým programům pro základní a střední školy.Má zde vzniknout kulturně ekologické vzdělávací centrum. Areál se tak může stát názornou učebnicí architektury i dějin umění či přírodopisu.

autor: Ivana Filipová
Spustit audio